(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Sử dụng hoá đơn của hộ kinh doanh
Người hỏi : Nguyễn Hằng.     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 03/07/2017 - 10 Giờ 50 phút     Ngày chuyển: 03/07/2017 - 10 Giờ 51 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

 

 

Em xin hỏi câu hỏi như sau:

 

 

1.     Hộ kinh doanh sử dụng hoá đơn quyển xuất hoá đơn bán hàng không có trong đăng ký kinh doanh có bị xử phạt  không?

2.     Hộ kinh doanh sử dụng hoá đơn quyển bán hàng có phải ghi tên nước sanr xuất không?

3.     Cơ quan thuế có được quyền dùng bảng giá khởi điểm các loại hàng hóa áp dụng cho việc bán đấu giá, xử lý tịch thu sung quỹ Nhà nước để ấn định gía bán của hàng hoá do hộ kinh doanh có sử dụng hoá đơn xuất bán khi cơ quan nhà nước kiểm tra tình hình sử dụng hoá đơn của hộ kinh doanh không?

 

Rất mong được Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh giải đáp sớm. Em xin cám ơn./.

                 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thuế Tỉnh     
Thời gian trả lời: 11/07/2017 - 07 Giờ 50 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn!

Theo câu hỏi của bạn, Cục Thuế Tây Ninh trả lời như sau:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Thuế các cấp. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phân cấp cho Chi cục Thuế các huyện, thành phố Quản lý Thuế.

Trường hợp hộ kinh doanh  có sử dụng hóa đơn quyển thì liên hệ Chi cục Thuế quản lý  để được hướng dẫn, giải đáp từng trường hợp cụ thể./.

Trân trọng.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Sử dụng hoá đơn của hộ kinh doanh
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

 

 

Em xin hỏi câu hỏi như sau:

 

 

1.     Hộ kinh doanh sử dụng hoá đơn quyển xuất hoá đơn bán hàng không có trong đăng ký kinh doanh có bị xử phạt  không?

2.     Hộ kinh doanh sử dụng hoá đơn quyển bán hàng có phải ghi tên nước sanr xuất không?

3.     Cơ quan thuế có được quyền dùng bảng giá khởi điểm các loại hàng hóa áp dụng cho việc bán đấu giá, xử lý tịch thu sung quỹ Nhà nước để ấn định gía bán của hàng hoá do hộ kinh doanh có sử dụng hoá đơn xuất bán khi cơ quan nhà nước kiểm tra tình hình sử dụng hoá đơn của hộ kinh doanh không?

 

Rất mong được Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh giải đáp sớm. Em xin cám ơn./.

                 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

 

 

Em xin hỏi câu hỏi như sau:

 

 

1.     Hộ kinh doanh sử dụng hoá đơn quyển xuất hoá đơn bán hàng không có trong đăng ký kinh doanh có bị xử phạt  không?

2.     Hộ kinh doanh sử dụng hoá đơn quyển bán hàng có phải ghi tên nước sanr xuất không?

3.     Cơ quan thuế có được quyền dùng bảng giá khởi điểm các loại hàng hóa áp dụng cho việc bán đấu giá, xử lý tịch thu sung quỹ Nhà nước để ấn định gía bán của hàng hoá do hộ kinh doanh có sử dụng hoá đơn xuất bán khi cơ quan nhà nước kiểm tra tình hình sử dụng hoá đơn của hộ kinh doanh không?

 

Rất mong được Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh giải đáp sớm. Em xin cám ơn./.

                 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: