(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thi tuyển công chức 2017 và 2018
Người hỏi : Hồ NHật Linh     Số điện thoại: 01664979978     Email: 13162046@st.hcmuaf.edu.vn     Địa chỉ: 10, ấp Năm Trại, xã Trường Đông, huyện Hòa Thành, Tây Ninh
Ngày hỏi: 24/06/2017 - 21 Giờ 30 phút     Ngày chuyển: 26/06/2017 - 08 Giờ 59 phút

Nội dung câu hỏi:

Em xin chào! cho em hỏi khi nào Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh có lịch thi tuyển công chức năm 2017 và 2018 ạ. Em cảm ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 29/06/2017 - 14 Giờ 30 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Tài nguyên và Môi trường xin được trả lời câu hỏi như sau:

Bạn có thể liên hệ sở Nội Vụ để biết thông tin về thi tuyển công chức. Sở TNMT không tổ chức thi công chức. Trân Trong./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thi tuyển công chức 2017 và 2018
 Nội dung câu hỏi:

Em xin chào! cho em hỏi khi nào Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh có lịch thi tuyển công chức năm 2017 và 2018 ạ. Em cảm ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Em xin chào! cho em hỏi khi nào Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh có lịch thi tuyển công chức năm 2017 và 2018 ạ. Em cảm ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: