(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hỏi thời gian làm đường
Người hỏi : Ca nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 23/06/2017 - 09 Giờ 06 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Câu hỏi của bạn đã chuyển cho UBND huyện Châu Thành trả lời. Trân trọng./.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hỏi thời gian làm đường
 Nội dung câu hỏi:

yêu cầu làm đường dân sinh

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

yêu cầu làm đường dân sinh

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: