(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Gủi So Tu Phap
Người hỏi : Lý Tuệ Mẩn     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 22/06/2017 - 11 Giờ 54 phút     Ngày chuyển: 22/06/2017 - 13 Giờ 49 phút

Nội dung câu hỏi:

Anh A đến làm giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, tôi là công chức tư pháp  tiếp nhận hồ sơ đầy đủ và in phiếu hẹn cho anh A, ANh A có kèm theo 1 phong bì nòi là tiền cafe giá trị  2 triệu đồng. ANh a tự ý đưa tôi không có yêu cầu. hồ sơ hợp lệ tôi làm xong và trả kết quả cho anh a.

Nhận phong bì như vậy tôi có được coi là nhận hối lộ không? nếu có thì bị sử phạt như thế nào ?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tư pháp     
Thời gian trả lời: 30/06/2017 - 08 Giờ 33 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

           Theo tình huống đưa ra anh A đến làm giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, công chức tư pháp thực hiện đúng quy định và có nhận 2.000.000 đồng trong trường hợp không có hứa hẹn trước.

           Qua nghiên cứu các quy định của pháp luật có thể xác định: Công chức có nhận 2.000.000 đồng của anh A nhưng công chức tư pháp không có hứa hẹn trước với anh A và thực hiện công vụ đúng quy trình nên hành vi của công chức tư pháp không cấu thành tội nhận hối lộ theo Điều 279 của Bộ Luật hình sự sửa đổi, bổ sung ngày 19/6/2009.

           Tuy nhiên, hành vi của công chức tư pháp có nhận tiền của tổ chức, cá nhân yêu cầu giải quyết công việc do đã vi phạm Khoản 2 Điều 40 của Luật Phòng, chống tham nhũng quy định: “Cán bộ, công chức, viên chức không được nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình” và bị xử lý theo Luật cán bộ, công chức năm 2008.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Gủi So Tu Phap
 Nội dung câu hỏi:

Anh A đến làm giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, tôi là công chức tư pháp  tiếp nhận hồ sơ đầy đủ và in phiếu hẹn cho anh A, ANh A có kèm theo 1 phong bì nòi là tiền cafe giá trị  2 triệu đồng. ANh a tự ý đưa tôi không có yêu cầu. hồ sơ hợp lệ tôi làm xong và trả kết quả cho anh a.

Nhận phong bì như vậy tôi có được coi là nhận hối lộ không? nếu có thì bị sử phạt như thế nào ?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Anh A đến làm giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, tôi là công chức tư pháp  tiếp nhận hồ sơ đầy đủ và in phiếu hẹn cho anh A, ANh A có kèm theo 1 phong bì nòi là tiền cafe giá trị  2 triệu đồng. ANh a tự ý đưa tôi không có yêu cầu. hồ sơ hợp lệ tôi làm xong và trả kết quả cho anh a.

Nhận phong bì như vậy tôi có được coi là nhận hối lộ không? nếu có thì bị sử phạt như thế nào ?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: