(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Miễn giảm tiền sử dụng đất cho hộ gia đình có chồng ( chồng thứ hai ) là người dân tộc thiểu số
Người hỏi : Trần Anh     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 21/06/2017 - 07 Giờ 31 phút     Ngày chuyển: 21/06/2017 - 16 Giờ 23 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

 

 

Em xin hỏi câu hỏi như sau:

 

Hộ gia đình bà Nguyễn Thị An có chồng là ông Trần Văn Chính ( chồng thứ hai )  được ghi trong sổ hộ khẩu là chồng, là người dân tộc thiểu số ( dân tộc Nùng )

 

Vậy cho em xin hỏi:

 

1. Trường hợp khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất rừng sang đất ở thì hộ bà Nguyễn Thị An có chồng là ông Trần Văn Chính có được miễn tiền sử dụng đất không?

2.     Danh mục các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là quy định tại văn bản nào/

 

Rất mong được Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh giải đáp sớm. Em xin cám ơn./.

                 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 07/07/2017 - 15 Giờ 01 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chi cục Quản lý đất đai xin trả lời như sau:

1. Trường hợp khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất rừng sang đất ở thì hộ bà Nguyễn Thị An có chồng là ông Trần Văn Chính có được miễn tiền sử dụng đất không?

Tại điểm b khoản 1 Điều 13 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định thẩm quyền xác định và quyết định số tiền sử dụng đất được miễn, giảm đối với hộ gia đình, cá nhân là Chi cục trưởng Chi cục thuế. Do vậy, đề nghị ông Trần Anh liên hệ với Chi cục thuế cấp huyện nơi có đất để được giải đáp thắc mắc liên quan đến miễn tiền sử dụng đất theo quy định.

2. Danh mục các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là quy định tại văn bản nào?

Danh mục các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được quy định tại Phụ lục II - Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Miễn giảm tiền sử dụng đất cho hộ gia đình có chồng ( chồng thứ hai ) là người dân tộc thiểu số
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

 

 

Em xin hỏi câu hỏi như sau:

 

Hộ gia đình bà Nguyễn Thị An có chồng là ông Trần Văn Chính ( chồng thứ hai )  được ghi trong sổ hộ khẩu là chồng, là người dân tộc thiểu số ( dân tộc Nùng )

 

Vậy cho em xin hỏi:

 

1. Trường hợp khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất rừng sang đất ở thì hộ bà Nguyễn Thị An có chồng là ông Trần Văn Chính có được miễn tiền sử dụng đất không?

2.     Danh mục các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là quy định tại văn bản nào/

 

Rất mong được Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh giải đáp sớm. Em xin cám ơn./.

                 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

 

 

Em xin hỏi câu hỏi như sau:

 

Hộ gia đình bà Nguyễn Thị An có chồng là ông Trần Văn Chính ( chồng thứ hai )  được ghi trong sổ hộ khẩu là chồng, là người dân tộc thiểu số ( dân tộc Nùng )

 

Vậy cho em xin hỏi:

 

1. Trường hợp khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất rừng sang đất ở thì hộ bà Nguyễn Thị An có chồng là ông Trần Văn Chính có được miễn tiền sử dụng đất không?

2.     Danh mục các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là quy định tại văn bản nào/

 

Rất mong được Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh giải đáp sớm. Em xin cám ơn./.

                 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: