(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: công chức được phép hỏi trên cổng thông tin điển tử liên quan đến công việc tại cơ quan?
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 19/06/2017 - 14 Giờ 45 phút     Ngày chuyển: 20/06/2017 - 07 Giờ 20 phút

Nội dung câu hỏi:

cho tôi hỏi, công chức nhà nước khi đang làm việc tại cơ quan, nếu có vấn đề thắc mắc liên quan đến công việc tại cơ quan có được quyền hỏi cổng thông tin điển tử hây không. 


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: công chức được phép hỏi trên cổng thông tin điển tử liên quan đến công việc tại cơ quan?
 Nội dung câu hỏi:

cho tôi hỏi, công chức nhà nước khi đang làm việc tại cơ quan, nếu có vấn đề thắc mắc liên quan đến công việc tại cơ quan có được quyền hỏi cổng thông tin điển tử hây không. 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

cho tôi hỏi, công chức nhà nước khi đang làm việc tại cơ quan, nếu có vấn đề thắc mắc liên quan đến công việc tại cơ quan có được quyền hỏi cổng thông tin điển tử hây không. 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: