(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Kê khai thuế của Đài Truyền thanh -Truyền hình huyện
Người hỏi : Nguyễn Thông     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 20/06/2017 - 07 Giờ 28 phút     Ngày chuyển: 20/06/2017 - 08 Giờ 12 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

 

 

Em xin hỏi câu hỏi như sau:

 

 

1.     Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện ( có hoạt động kinh doanh dịch vụ  như tuyên truyền cho các cơ quan, đơn vị…)có phải kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp hay không?

2.     Đài Truyền thanh -Truyền hình huyện phải mua hoá đơn quyển hay chỉ khi phát sinh hoạt động kinh doanh, dịch vụ thì mua hoá đơn lẻ của cơ quan thuế?

 

Rất mong được Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh giải đáp sớm. Em xin cám ơn./.

                

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thuế Tỉnh     
Thời gian trả lời: 28/06/2017 - 13 Giờ 52 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn!

Theo câu hỏi của bạn, Cục Thuế Tây Ninh trả lời như sau:

Hiện tại  Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Tây Ninh  đang sử dụng hóa đơn quyển của cơ quan thuế. ( ở huyện không có Đài Truyền hình).

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Thuế các cấp.

Trường hợp Đài Truyền thanh của huyện có cung ứng dịch vụ thì liên hệ  Chi cục Thuế  để được hướng dẫn  hóa đơn  cho từng trường hợp cụ thể.

  Trân trọng.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Kê khai thuế của Đài Truyền thanh -Truyền hình huyện
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

 

 

Em xin hỏi câu hỏi như sau:

 

 

1.     Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện ( có hoạt động kinh doanh dịch vụ  như tuyên truyền cho các cơ quan, đơn vị…)có phải kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp hay không?

2.     Đài Truyền thanh -Truyền hình huyện phải mua hoá đơn quyển hay chỉ khi phát sinh hoạt động kinh doanh, dịch vụ thì mua hoá đơn lẻ của cơ quan thuế?

 

Rất mong được Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh giải đáp sớm. Em xin cám ơn./.

                

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

 

 

Em xin hỏi câu hỏi như sau:

 

 

1.     Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện ( có hoạt động kinh doanh dịch vụ  như tuyên truyền cho các cơ quan, đơn vị…)có phải kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp hay không?

2.     Đài Truyền thanh -Truyền hình huyện phải mua hoá đơn quyển hay chỉ khi phát sinh hoạt động kinh doanh, dịch vụ thì mua hoá đơn lẻ của cơ quan thuế?

 

Rất mong được Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh giải đáp sớm. Em xin cám ơn./.

                

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: