(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: kính gửi sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người hỏi : tổ chức     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 22/06/2017 - 23 Giờ 10 phút     Ngày chuyển: 23/06/2017 - 09 Giờ 15 phút

Nội dung câu hỏi:

1/xin hỏi 1 xã được công nhận là nông thôn mới thì phải như thế nào?

2/ xã Thanh Điền huyện châu Thành đã là xã nông thôn mới nhưng chúng ta thấy đường hẻm trên trục đường chính tỉnh lộ 786 chưa bê tông hóa nhiều lắm , mà chúng tôi được họp dân nhiều lần là nhà nước 70%, dân fong91 góp 30%. và đồng ý nhưng chờ 2 năm nay cũng không thấy thi công gì hết.

xin quý Sở xem xét bê tông hóa sớm cho xứng danh là xã nông thôn mới, họp dân và sớm thi công để dân được tin là Đảng, nhà nước và dân cùng làm. 

xin cảm ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 03/07/2017 - 16 Giờ 53 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh Trả lời thắc mắc về Nông thôn mới lần 2


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: kính gửi sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 Nội dung câu hỏi:

1/xin hỏi 1 xã được công nhận là nông thôn mới thì phải như thế nào?

2/ xã Thanh Điền huyện châu Thành đã là xã nông thôn mới nhưng chúng ta thấy đường hẻm trên trục đường chính tỉnh lộ 786 chưa bê tông hóa nhiều lắm , mà chúng tôi được họp dân nhiều lần là nhà nước 70%, dân fong91 góp 30%. và đồng ý nhưng chờ 2 năm nay cũng không thấy thi công gì hết.

xin quý Sở xem xét bê tông hóa sớm cho xứng danh là xã nông thôn mới, họp dân và sớm thi công để dân được tin là Đảng, nhà nước và dân cùng làm. 

xin cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

1/xin hỏi 1 xã được công nhận là nông thôn mới thì phải như thế nào?

2/ xã Thanh Điền huyện châu Thành đã là xã nông thôn mới nhưng chúng ta thấy đường hẻm trên trục đường chính tỉnh lộ 786 chưa bê tông hóa nhiều lắm , mà chúng tôi được họp dân nhiều lần là nhà nước 70%, dân fong91 góp 30%. và đồng ý nhưng chờ 2 năm nay cũng không thấy thi công gì hết.

xin quý Sở xem xét bê tông hóa sớm cho xứng danh là xã nông thôn mới, họp dân và sớm thi công để dân được tin là Đảng, nhà nước và dân cùng làm. 

xin cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: