(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hỏi UBND huyện Bến Cầu
Người hỏi : CA NHAN     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 23/06/2017 - 09 Giờ 23 phút     Ngày chuyển: 23/06/2017 - 09 Giờ 24 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi là cử tri sống tại ấp Long Bình xã Long Chữ huyện Bến Cầu tỉnh Tây Ninh tôi tiếp tục phản ánh đoạn đường từ ngã 3 cao su vào Cầu Gò Cầy hiện nay vào mùa mưa người dân ở nơi đây quá khổ sở vì đoạn đường này và đã phản ánh rất nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa được cải thiện. Đề nghị UBND huyện Bến Cầu cho biết khi nào đoạn đường này mới được bê tông hóa? tại sao đoạn đường này hư hỏng đã rất lâu mà UBND huyện không quan tâm đến kiến nghị của cử tri nơi đây.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Bến Cầu     
Thời gian trả lời: 27/06/2017 - 15 Giờ 22 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trả lời: Tuyến đường từ ngã ba Cao Su vào cầu Gò Cây sẽ triển khai thi công nhựa hóa tuyến đường nêu trên vào ngày 29/6/2017.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hỏi UBND huyện Bến Cầu
 Nội dung câu hỏi:

Tôi là cử tri sống tại ấp Long Bình xã Long Chữ huyện Bến Cầu tỉnh Tây Ninh tôi tiếp tục phản ánh đoạn đường từ ngã 3 cao su vào Cầu Gò Cầy hiện nay vào mùa mưa người dân ở nơi đây quá khổ sở vì đoạn đường này và đã phản ánh rất nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa được cải thiện. Đề nghị UBND huyện Bến Cầu cho biết khi nào đoạn đường này mới được bê tông hóa? tại sao đoạn đường này hư hỏng đã rất lâu mà UBND huyện không quan tâm đến kiến nghị của cử tri nơi đây.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi là cử tri sống tại ấp Long Bình xã Long Chữ huyện Bến Cầu tỉnh Tây Ninh tôi tiếp tục phản ánh đoạn đường từ ngã 3 cao su vào Cầu Gò Cầy hiện nay vào mùa mưa người dân ở nơi đây quá khổ sở vì đoạn đường này và đã phản ánh rất nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa được cải thiện. Đề nghị UBND huyện Bến Cầu cho biết khi nào đoạn đường này mới được bê tông hóa? tại sao đoạn đường này hư hỏng đã rất lâu mà UBND huyện không quan tâm đến kiến nghị của cử tri nơi đây.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: