(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Chế độ giáo viên xã đặc biệt khó khăn
Người hỏi : Đinh Đức Tài     Số điện thoại: 0907073380     Email: dinh_taii@yahoo.com.vn     Địa chỉ: Châu Thành, Tây Ninh
Ngày hỏi: 23/06/2017 - 16 Giờ 16 phút     Ngày chuyển: 28/06/2017 - 13 Giờ 43 phút

Nội dung câu hỏi:

QĐ 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 về Phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020

Theo QĐ  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 16 xã đặc biệt khó khăn

Vậy QĐ trên có ảnh hưởng gì đến chê độ chính sách của giáo viên dạy ở xã đặc biệt khó khăn, giáo viên dạy ở xã đặc biệt khó khăn có được hưởng tiếp các chế độ như trước kia được hưởng  theo NĐ 64/2009/NĐ-CP: NĐ 61/2006/NĐ-CP; NĐ 116/2010/NĐ-CP đã tạm dừng sau này, hay QĐ trên chỉ áp dụng đầu tư phát triển cho những xã xã đặc biệt khó khăn

Xin cảm ơn


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 07/07/2017 - 13 Giờ 19 phút
Đánh giá câu trả lời:     2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Về câu hỏi của bạn, Phòng Tổ chức Cán bộ Sở GDĐT trả lời bạn như sau:

Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135. Tây Ninh có 16 xã được đầu tư theo Chương trình 135 không phải diện xã đăc biệt khó khăn để hưởng chế độ chính sách như bạn đã nêu. Tây Ninh chỉ có 01 ấp được hưởng chế độ theo Quyết đinh 19 (ấp Rạch Tre huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh).


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Chế độ giáo viên xã đặc biệt khó khăn
 Nội dung câu hỏi:

QĐ 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 về Phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020

Theo QĐ  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 16 xã đặc biệt khó khăn

Vậy QĐ trên có ảnh hưởng gì đến chê độ chính sách của giáo viên dạy ở xã đặc biệt khó khăn, giáo viên dạy ở xã đặc biệt khó khăn có được hưởng tiếp các chế độ như trước kia được hưởng  theo NĐ 64/2009/NĐ-CP: NĐ 61/2006/NĐ-CP; NĐ 116/2010/NĐ-CP đã tạm dừng sau này, hay QĐ trên chỉ áp dụng đầu tư phát triển cho những xã xã đặc biệt khó khăn

Xin cảm ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

QĐ 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 về Phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020

Theo QĐ  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 16 xã đặc biệt khó khăn

Vậy QĐ trên có ảnh hưởng gì đến chê độ chính sách của giáo viên dạy ở xã đặc biệt khó khăn, giáo viên dạy ở xã đặc biệt khó khăn có được hưởng tiếp các chế độ như trước kia được hưởng  theo NĐ 64/2009/NĐ-CP: NĐ 61/2006/NĐ-CP; NĐ 116/2010/NĐ-CP đã tạm dừng sau này, hay QĐ trên chỉ áp dụng đầu tư phát triển cho những xã xã đặc biệt khó khăn

Xin cảm ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: