(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Chuyển nhượng bất động sản trước ngày 01/01/2009.
Người hỏi : Thạch Hưng     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 09/06/2017 - 15 Giờ 02 phút     Ngày chuyển: 09/06/2017 - 15 Giờ 32 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

 

 

Em xin hỏi câu hỏi như sau:

 

Trường hợp con trai bán đất ( đất trồng cây hàng năm ) cho mẹ đẻ từ năm 2006 giá bán 2000.000,0 đồng  ( hai triệu đồng ). Nay mẹ đẻ làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 

Vậy cho em xin hỏi:

 

1.     Trưưòng hợp này mẹ đẻ có được miễn thuế thu nhập cá nhân và lệ phí truớc bạ không?

2.      Giá đất để tính thuế thu nhập cá nhân?

 

Rất mong được Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh giải đáp sớm. Em xin cám ơn./.

                 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thuế Tỉnh     
Thời gian trả lời: 16/06/2017 - 07 Giờ 53 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn!

Theo câu hỏi của bạn, Cục Thuế Tây Ninh trả lời như sau:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Thuế các cấp. Hộ gia đình, cá nhân  phân cấp cho Chi cục Thuế các huyện, thành phố Quản lý Thuế.

Trường hợp con trai bán đất ( đất trồng cây hàng năm ) cho mẹ đẻ từ năm 2006 thì liên hệ Đội thu thuế trước bạ và thu khác Chi cục Thuế  để được hướng dẫn từng trường hợp cụ thể.

        Trân trọng.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Chuyển nhượng bất động sản trước ngày 01/01/2009.
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

 

 

Em xin hỏi câu hỏi như sau:

 

Trường hợp con trai bán đất ( đất trồng cây hàng năm ) cho mẹ đẻ từ năm 2006 giá bán 2000.000,0 đồng  ( hai triệu đồng ). Nay mẹ đẻ làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 

Vậy cho em xin hỏi:

 

1.     Trưưòng hợp này mẹ đẻ có được miễn thuế thu nhập cá nhân và lệ phí truớc bạ không?

2.      Giá đất để tính thuế thu nhập cá nhân?

 

Rất mong được Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh giải đáp sớm. Em xin cám ơn./.

                 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

 

 

Em xin hỏi câu hỏi như sau:

 

Trường hợp con trai bán đất ( đất trồng cây hàng năm ) cho mẹ đẻ từ năm 2006 giá bán 2000.000,0 đồng  ( hai triệu đồng ). Nay mẹ đẻ làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 

Vậy cho em xin hỏi:

 

1.     Trưưòng hợp này mẹ đẻ có được miễn thuế thu nhập cá nhân và lệ phí truớc bạ không?

2.      Giá đất để tính thuế thu nhập cá nhân?

 

Rất mong được Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh giải đáp sớm. Em xin cám ơn./.

                 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: