(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Đăng ký kết hôn
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 09/06/2017 - 10 Giờ 08 phút     Ngày chuyển: 09/06/2017 - 15 Giờ 29 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Cơ quan chức

Em là người Việt Nam, chồng sắp cưới của em là người mang hai quốc tịch Hà Lan và quốc tịch Việt Nam Anh ấy đã đăng kí kết hôn một lần cách đây 15 năm với một người Việt sinh sống tại Hà Lan, bên gái đã đơn phương li hôn cách đây 14 năm nên anh ấy không có giấy chứng nhận của tòa. Như vâỵ em phải làm sao? nếu như em có kết hôn thì đến xã đăng ký kết hôn như hai người Việt Nam được không hay phải kết hôn với yếu tố nước ngoài?

Trong khi chờ đợi trả lời câu hỏi của Quý cơ quan. Em xin chân thành cảm ơn

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tư pháp     
Thời gian trả lời: 19/06/2017 - 09 Giờ 27 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

1. Tại Khoản 1 Điều 37 Luật hộ tịch quy định:

“ Điều 37. Thẩm quyền đăng ký kết hôn

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam thực hiện đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài; giữa công dân Việt Nam cư trú ở trong nước với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài; giữa công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài với nhau; giữa công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài với công dân Việt Nam hoặc với người nước ngoài.”

Căn cứ theo quy định trên đối với trường hợp của bạn do chồng sắp cưới là người mang 02 quốc tịch (quốc tịch Hà Lan và quốc tịch Việt Nam) nên thẩm quyền đăng ký kết hôn là Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của bạn (không thuộc thẩm quyền của UBND xã).

2. Tại Khoản 3 Điều 30 Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định về hồ sơ đăng ký kết hôn:

“3. Ngoài giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều này, nếu bên kết hôn là công dân Việt Nam đã ly hôn hoặc hủy việc kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thì còn phải nộp bản sao trích lục hộ tịch về việc đã ghi vào sổ việc ly hôn hoặc hủy việc kết hôn theo quy định tại Khoản 2 Điều 36 của Nghị định này; nếu là công chức, viên chức hoặc đang phục vụ trong lực lượng vũ trang thì phải nộp văn bản của cơ quan, đơn vị quản lý xác nhận việc người đó kết hôn với người nước ngoài không trái với quy định của ngành đó.”

Như vậy, nếu trong hồ sơ kết hôn có giấy tờ thể hiện chồng sắp cưới của bạn có quốc tịch Việt Nam thì phải nộp bản sao trích lục ghi chú ly hôn. Thủ tục ghi chú ly hôn được thực hiện theo Điều 37, 38 và 39 Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Đăng ký kết hôn
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Cơ quan chức

Em là người Việt Nam, chồng sắp cưới của em là người mang hai quốc tịch Hà Lan và quốc tịch Việt Nam Anh ấy đã đăng kí kết hôn một lần cách đây 15 năm với một người Việt sinh sống tại Hà Lan, bên gái đã đơn phương li hôn cách đây 14 năm nên anh ấy không có giấy chứng nhận của tòa. Như vâỵ em phải làm sao? nếu như em có kết hôn thì đến xã đăng ký kết hôn như hai người Việt Nam được không hay phải kết hôn với yếu tố nước ngoài?

Trong khi chờ đợi trả lời câu hỏi của Quý cơ quan. Em xin chân thành cảm ơn

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Cơ quan chức

Em là người Việt Nam, chồng sắp cưới của em là người mang hai quốc tịch Hà Lan và quốc tịch Việt Nam Anh ấy đã đăng kí kết hôn một lần cách đây 15 năm với một người Việt sinh sống tại Hà Lan, bên gái đã đơn phương li hôn cách đây 14 năm nên anh ấy không có giấy chứng nhận của tòa. Như vâỵ em phải làm sao? nếu như em có kết hôn thì đến xã đăng ký kết hôn như hai người Việt Nam được không hay phải kết hôn với yếu tố nước ngoài?

Trong khi chờ đợi trả lời câu hỏi của Quý cơ quan. Em xin chân thành cảm ơn

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: