(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Nội vụ
Người hỏi : CA NHAN     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 09/06/2017 - 14 Giờ 13 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Hiện tại, Cổng hỏi đáp trực tuyến chưa có đơn vị trả lời bên Khối Đảng nên bạn thông cảm, bạn có thể liên hệ bên Đơn vị có liên quan để hỏi vấn đề này.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Nội vụ
 Nội dung câu hỏi:

Xin cho tôi hỏi tôi thấy từ trước đến nay khi thi tuyển công chức đối với khối Đảng, đoàn thể bao gồm các ban đảng, Vp, huyện đoàn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh khi thi tuyển là không công khai và khi thi thì không cạnh tranh với bất kỳ thí sinh nào cả có sẳng rồi thi vậy là xong. Xin nhờ quý cơ quan cho tôi hỏi là mình căn cứ vào quy định nào vậy: Ví dụ như Luật, Nghị định, Thông tư....quy định bắt buộc đối với các cơ quan đó là không công khai, không cạnh tranh. Rất mong cơ quan trả lời đúng nội dung câu hỏi. Xin trân trọng cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin cho tôi hỏi tôi thấy từ trước đến nay khi thi tuyển công chức đối với khối Đảng, đoàn thể bao gồm các ban đảng, Vp, huyện đoàn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh khi thi tuyển là không công khai và khi thi thì không cạnh tranh với bất kỳ thí sinh nào cả có sẳng rồi thi vậy là xong. Xin nhờ quý cơ quan cho tôi hỏi là mình căn cứ vào quy định nào vậy: Ví dụ như Luật, Nghị định, Thông tư....quy định bắt buộc đối với các cơ quan đó là không công khai, không cạnh tranh. Rất mong cơ quan trả lời đúng nội dung câu hỏi. Xin trân trọng cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: