(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Nghị định 116/2010/NĐ-CP
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 13/03/2017 - 12 Giờ 53 phút     Ngày chuyển: 13/03/2017 - 15 Giờ 45 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin cho hỏi là NGHỊ ĐỊNH 116/2010/NĐ-CP VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI HƯỞNG LƯƠNG TRONG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CÔNG TÁC Ở VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN KHI NÀO THÌ TIẾP TỤC THỰC HIỆN VÌ ĐÃ TẠM DỪNG 6 THÁNG.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 15/03/2017 - 10 Giờ 08 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ngày 04/01/2017, UBND tỉnh có Công văn số 07/UBND-DT chỉ đạo về việc xác định địa bàn thuộc phạm vi áp dụng Nghị định số 116/2010/NĐ-CP. Theo đó, việc xác định xã đặc biệt khó khăn thuộc phạm vi áp dụng Nghị định số 116/2010/NĐ-CP được thực hiện theo Công văn số 1336/UBDT-CSDT ngày 27/12/2016 của Ủy ban dân tộc về việc xác định địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệ khó khăn thuộc phạm vi áp dụng Nghị định số 116/2010/NĐ-CP và Công văn số 1458/UBDT-VP135 ngày 31/12/2015 của Ủy ban dân tộc về việc hướng dẫn địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Cụ thể, “xã có điều kiện kinh tế - đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi là xã khu vực III được quy định tại Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013, Quyết định số 601/QĐ-UBDT ngày 29/10/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc và các Quyết định sửa đổi bổ sung (nếu có ).

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh không có xã thuộc khu vực III theo quy định tại Quyết định số 447/QĐ-UBDT, để được áp dụng thực hiện chế độ chính sách theo quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP

Trên đây là ý kiến trả lời của Sở Nội vụ để bạn được rõ.

Trân Trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Nghị định 116/2010/NĐ-CP
 Nội dung câu hỏi:

Xin cho hỏi là NGHỊ ĐỊNH 116/2010/NĐ-CP VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI HƯỞNG LƯƠNG TRONG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CÔNG TÁC Ở VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN KHI NÀO THÌ TIẾP TỤC THỰC HIỆN VÌ ĐÃ TẠM DỪNG 6 THÁNG.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin cho hỏi là NGHỊ ĐỊNH 116/2010/NĐ-CP VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI HƯỞNG LƯƠNG TRONG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CÔNG TÁC Ở VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN KHI NÀO THÌ TIẾP TỤC THỰC HIỆN VÌ ĐÃ TẠM DỪNG 6 THÁNG.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: