(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Chứng minh nhân dân
Người hỏi : trần phương     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 11/03/2017 - 09 Giờ 33 phút     Ngày chuyển: 13/03/2017 - 10 Giờ 24 phút

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi chứng minn nhân dân khi nào hết hạn sử dụng?

 

Cám ơn anh/chị.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Công an Tỉnh     
Thời gian trả lời: 21/03/2017 - 09 Giờ 22 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

*Theo như giấy CMND cũ thì có thời hạn là 15 năm tính từ ngày cấp:

vi dụ: giấy CMND của anh/chi cấp ngày 01/01/2000 thì đến 01/01/2015 là hết hạn. 

*Theo thẻ căn cước công dân mới thì tính theo 3 cấp độ tuổi:

ví dụ: anh/chị

-làm lức 14 tuổi thì đến năm 20 tuổi thì đổi lại lần 1.

-từ 20 tuổi đến năm 40 tuổi đổi lại lần 2.

-từ 40 tuổi đến 60 tuổi đổi lại lần 3 từ đố đến già rồi không đổi nữa

                       


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Chứng minh nhân dân
 Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi chứng minn nhân dân khi nào hết hạn sử dụng?

 

Cám ơn anh/chị.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi chứng minn nhân dân khi nào hết hạn sử dụng?

 

Cám ơn anh/chị.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: