(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp đang bị khởi kiện
Người hỏi : Hàn Du     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 10/03/2017 - 10 Giờ 12 phút     Ngày chuyển: 13/03/2017 - 10 Giờ 23 phút

Nội dung câu hỏi:
Xin hỏi: Công ty TNHH MTV đang bị ngân hàng khởi kiện đòi nợ (tòa đã thụ lý) thì có được chuyển nhượng chủ sở hữu không?
Xin cảm ơn!

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Kế hoạch và Đầu tư     
Thời gian trả lời: 20/03/2017 - 08 Giờ 49 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Căn cứ điều 56 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp không được thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau:

a) Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

b) Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp;

c) Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc cơ quan công an.

Đối với trường hợp nêu trên, công ty không được chuyển nhượng chủ sở hữu khi có văn bản yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc cơ quan công an theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 56 Nghị định 78/2015/NĐ-CP.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp đang bị khởi kiện
 Nội dung câu hỏi:
Xin hỏi: Công ty TNHH MTV đang bị ngân hàng khởi kiện đòi nợ (tòa đã thụ lý) thì có được chuyển nhượng chủ sở hữu không?
Xin cảm ơn!
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:
Xin hỏi: Công ty TNHH MTV đang bị ngân hàng khởi kiện đòi nợ (tòa đã thụ lý) thì có được chuyển nhượng chủ sở hữu không?
Xin cảm ơn!
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: