(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thắc mắc
Người hỏi : Dũng     Số điện thoại: 01699645644     Email: anhdung92tn1@gmail.com     Địa chỉ: hòa thành
Ngày hỏi: 02/03/2017 - 07 Giờ 35 phút     Ngày chuyển: 02/03/2017 - 10 Giờ 36 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi đi làm thấy ngay chỗ ngã ba trảng lớn công an giao thông đứng đó mà tại sao có vài xe chở mía quá tải không bị bắt, trong khi đó mấy xe chở mía khác lại đứng đường đợi công an đi rồi mới chạy, xe chở mía nào cũng chất mía quá nhiều, nhìn cái thùng xe nghiêng qua 1 bên rất nguy hiểm cho người đi đường, phản ánh đã nhiều năm rồi sao vẫn không ai khắc phục, cứ trưa tầm 1 giờ chiều 5 giờ là chạy quá trời, nếu cần thì tôi sẽ quay phim chụp ảnh lại cho xem


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thắc mắc
 Nội dung câu hỏi:

Tôi đi làm thấy ngay chỗ ngã ba trảng lớn công an giao thông đứng đó mà tại sao có vài xe chở mía quá tải không bị bắt, trong khi đó mấy xe chở mía khác lại đứng đường đợi công an đi rồi mới chạy, xe chở mía nào cũng chất mía quá nhiều, nhìn cái thùng xe nghiêng qua 1 bên rất nguy hiểm cho người đi đường, phản ánh đã nhiều năm rồi sao vẫn không ai khắc phục, cứ trưa tầm 1 giờ chiều 5 giờ là chạy quá trời, nếu cần thì tôi sẽ quay phim chụp ảnh lại cho xem

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi đi làm thấy ngay chỗ ngã ba trảng lớn công an giao thông đứng đó mà tại sao có vài xe chở mía quá tải không bị bắt, trong khi đó mấy xe chở mía khác lại đứng đường đợi công an đi rồi mới chạy, xe chở mía nào cũng chất mía quá nhiều, nhìn cái thùng xe nghiêng qua 1 bên rất nguy hiểm cho người đi đường, phản ánh đã nhiều năm rồi sao vẫn không ai khắc phục, cứ trưa tầm 1 giờ chiều 5 giờ là chạy quá trời, nếu cần thì tôi sẽ quay phim chụp ảnh lại cho xem

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: