(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: cơ sở dữ liệu đất đai
Người hỏi : Lê Thị Hương     Số điện thoại:      Email: 14124097@st.hcmuaf.edu.vn     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 07/03/2017 - 20 Giờ 21 phút     Ngày chuyển: 08/03/2017 - 21 Giờ 26 phút

Nội dung câu hỏi:

cho em đượ hỏi, hiện nay ở tỉnh Tây Ninh đang sử dụng phần mềm nào vào công tác quản lí đất đai, và được áp dụng ở cá huyện nào, cũng nhu thời gian đưa vào sử dụng.

dạ, e xin cám ơn


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 28/03/2017 - 15 Giờ 48 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Tài nguyên và Môi trường xin được trả lời như sau

Bạn có thể liên hệ trực tiếp đến Chi  Cục quản lý  đất đai tỉnh Tây Ninh qua số đt 066. 3818965

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: cơ sở dữ liệu đất đai
 Nội dung câu hỏi:

cho em đượ hỏi, hiện nay ở tỉnh Tây Ninh đang sử dụng phần mềm nào vào công tác quản lí đất đai, và được áp dụng ở cá huyện nào, cũng nhu thời gian đưa vào sử dụng.

dạ, e xin cám ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

cho em đượ hỏi, hiện nay ở tỉnh Tây Ninh đang sử dụng phần mềm nào vào công tác quản lí đất đai, và được áp dụng ở cá huyện nào, cũng nhu thời gian đưa vào sử dụng.

dạ, e xin cám ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: