(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: THÔNG TIN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP
Người hỏi : lê xuân chường     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 13/03/2017 - 12 Giờ 25 phút     Ngày chuyển: 13/03/2017 - 15 Giờ 45 phút

Nội dung câu hỏi:

Gia đình tôi có hợp đồng trồng mía thuộc khu vực nông trường mía Tân Hưng (cũ) của công ty mía đường Tây Ninh. Hiện tại công ty mía đường không còn thuộc công ty nhà nước vậy cho tôi hỏi cơ quan chức năng:

- Các diện tích đất đang sử dụng hiện tại thuộc thẩm quyền của ai quản lý;

- Chúng tôi là nông dân đã canh tác trên diện tích đất hợp đồng từ khi nông trường mới thành lập, vậy những diện tích đất này chúng tôi có được trồng những cây trồng khác ngoài cây mía?

- Hiện tại chúng tôi đang được công ty mía đường Thành Thành Công đứng ra hướng dẫn các thủ tục và trực tiếp đứng ra liên hệ các công việc liên quan đến hợp đồng trồng mía như vậy có đúng ? Nếu đúng đề nghị cơ quan chức năng phổ biến rõ tất cả các thông tin để những người hợp đồng đất biết rõ để không xảy ra vướng mắc trong qua 1 trình trồng mía. 

- Hiện tại các hoạt động hướng dẫn của công ty Thành Thành Công không đảm bảo quyền lợi của người trồng mía hợp đồng trên những diện tích này: bắt lấy phân và thuộc của công ty; bắt lấy giống mía,... năng suất mía thu hoạch không mang lại lợi nhuận, thời gian thu hoạch mía không đảm bảo; chữ đường không cao (thường chỉ 8 chữ đúng với chữ đường công ty bao). như vậy chúng tôi có quyền không hợp đồng mía với công ty hoặc chuyển đổi cây trồng khác có được không?

Đề nghị cơ quan chức năng quan tâm trả lởi. 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     
Thời gian trả lời: 20/03/2017 - 08 Giờ 19 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh Trả lời thắc mắc về sử dụng đất nông nghiệp.


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: THÔNG TIN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP
 Nội dung câu hỏi:

Gia đình tôi có hợp đồng trồng mía thuộc khu vực nông trường mía Tân Hưng (cũ) của công ty mía đường Tây Ninh. Hiện tại công ty mía đường không còn thuộc công ty nhà nước vậy cho tôi hỏi cơ quan chức năng:

- Các diện tích đất đang sử dụng hiện tại thuộc thẩm quyền của ai quản lý;

- Chúng tôi là nông dân đã canh tác trên diện tích đất hợp đồng từ khi nông trường mới thành lập, vậy những diện tích đất này chúng tôi có được trồng những cây trồng khác ngoài cây mía?

- Hiện tại chúng tôi đang được công ty mía đường Thành Thành Công đứng ra hướng dẫn các thủ tục và trực tiếp đứng ra liên hệ các công việc liên quan đến hợp đồng trồng mía như vậy có đúng ? Nếu đúng đề nghị cơ quan chức năng phổ biến rõ tất cả các thông tin để những người hợp đồng đất biết rõ để không xảy ra vướng mắc trong qua 1 trình trồng mía. 

- Hiện tại các hoạt động hướng dẫn của công ty Thành Thành Công không đảm bảo quyền lợi của người trồng mía hợp đồng trên những diện tích này: bắt lấy phân và thuộc của công ty; bắt lấy giống mía,... năng suất mía thu hoạch không mang lại lợi nhuận, thời gian thu hoạch mía không đảm bảo; chữ đường không cao (thường chỉ 8 chữ đúng với chữ đường công ty bao). như vậy chúng tôi có quyền không hợp đồng mía với công ty hoặc chuyển đổi cây trồng khác có được không?

Đề nghị cơ quan chức năng quan tâm trả lởi. 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Gia đình tôi có hợp đồng trồng mía thuộc khu vực nông trường mía Tân Hưng (cũ) của công ty mía đường Tây Ninh. Hiện tại công ty mía đường không còn thuộc công ty nhà nước vậy cho tôi hỏi cơ quan chức năng:

- Các diện tích đất đang sử dụng hiện tại thuộc thẩm quyền của ai quản lý;

- Chúng tôi là nông dân đã canh tác trên diện tích đất hợp đồng từ khi nông trường mới thành lập, vậy những diện tích đất này chúng tôi có được trồng những cây trồng khác ngoài cây mía?

- Hiện tại chúng tôi đang được công ty mía đường Thành Thành Công đứng ra hướng dẫn các thủ tục và trực tiếp đứng ra liên hệ các công việc liên quan đến hợp đồng trồng mía như vậy có đúng ? Nếu đúng đề nghị cơ quan chức năng phổ biến rõ tất cả các thông tin để những người hợp đồng đất biết rõ để không xảy ra vướng mắc trong qua 1 trình trồng mía. 

- Hiện tại các hoạt động hướng dẫn của công ty Thành Thành Công không đảm bảo quyền lợi của người trồng mía hợp đồng trên những diện tích này: bắt lấy phân và thuộc của công ty; bắt lấy giống mía,... năng suất mía thu hoạch không mang lại lợi nhuận, thời gian thu hoạch mía không đảm bảo; chữ đường không cao (thường chỉ 8 chữ đúng với chữ đường công ty bao). như vậy chúng tôi có quyền không hợp đồng mía với công ty hoặc chuyển đổi cây trồng khác có được không?

Đề nghị cơ quan chức năng quan tâm trả lởi. 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: