(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: cấp hoá đơn lẻ
Người hỏi : Hoàng An     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 13/03/2017 - 09 Giờ 26 phút     Ngày chuyển: 13/03/2017 - 10 Giờ 33 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

Em xin hỏi câu hỏi như sau:

Trường hợp hộ kinh doanh không thuộc diện chịu thuế GTGT, TNCN hàng quý.

  nay có hợp đồng cung cấp hàng hoá, dịch vụ là 101, triệu đồng với một trường học cụ thể như sau

-         Ngày 01 tháng 5 năm 2015 phát sinh doanh thu 60 triệu đồng.

-         Ngày 8/9/2015 phát sinh doanh thu 15 triệu đồng.

-         Ngày 8/11/2015 phát sinh doanh thu là 20 triệu đồng

-         Ngày 20/12/2015 phát sinh doanh thu là 15 triệu đồng

Vậy em xin hỏi:

1.     Trường hợp này có được cơ quan thuế cấp hoá đơn lẻ không?

2.     Có phải nộp thuế môn bài năm 2015 không?

3.     Có phải là đến ngày 20/12/2015 mới được cấp hoá đơn lẻ không?

4.      Trường hợp hộ phát sinh doanh thu theo từng lần mà chưa đến mức trên 100 triệu thì không phái nộp thuế GTGT, TNCN, MB. Song khi phát sinh lũy kế lớn hơn 100 triệu đồng thì có được cấp hoá đơn lẻ không và khi đó việc tính số thuế phải thu la thế nào? Va lúc này có thu thuế Môn bài không?

Rất mong được Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh giải đáp  sớm. Em xin cám ơn./.

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thuế Tỉnh     
Thời gian trả lời: 22/03/2017 - 07 Giờ 42 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn!

Theo câu hỏi của bạn, Cục Thuế tỉnh Tây Ninh trả lời như sau:

Tại Khoản 25 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng quy định:

“Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT

25. Hàng hóa, dịch vụ của hộ, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu hàng năm từ một trăm triệu đồng trở xuống.

Việc xác định hộ, cá nhân kinh doanh thuộc hay không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về quản lý thuế.”

Căn cứ quy định nêu trên trường hợp hàng hóa, dịch vụ của hộ, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu hàng năm từ một trăm triệu đồng trở xuống thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT,TNCN.

-Trường hợp hộ kinh doanh trong năm có hợp đồng cung cấp hàng hoá, dịch vụ có mức doanh thu hàng năm từ một trăm triệu đồng trở lên thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế TNCN.

-Về hóa đơn: Bạn đọc liên hệ Chi cục Thuế quản lý địa bàn để xem xét, giải quyết từng trường hợp cụ  thể.

Trân trọng.


 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: cấp hoá đơn lẻ
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

Em xin hỏi câu hỏi như sau:

Trường hợp hộ kinh doanh không thuộc diện chịu thuế GTGT, TNCN hàng quý.

  nay có hợp đồng cung cấp hàng hoá, dịch vụ là 101, triệu đồng với một trường học cụ thể như sau

-         Ngày 01 tháng 5 năm 2015 phát sinh doanh thu 60 triệu đồng.

-         Ngày 8/9/2015 phát sinh doanh thu 15 triệu đồng.

-         Ngày 8/11/2015 phát sinh doanh thu là 20 triệu đồng

-         Ngày 20/12/2015 phát sinh doanh thu là 15 triệu đồng

Vậy em xin hỏi:

1.     Trường hợp này có được cơ quan thuế cấp hoá đơn lẻ không?

2.     Có phải nộp thuế môn bài năm 2015 không?

3.     Có phải là đến ngày 20/12/2015 mới được cấp hoá đơn lẻ không?

4.      Trường hợp hộ phát sinh doanh thu theo từng lần mà chưa đến mức trên 100 triệu thì không phái nộp thuế GTGT, TNCN, MB. Song khi phát sinh lũy kế lớn hơn 100 triệu đồng thì có được cấp hoá đơn lẻ không và khi đó việc tính số thuế phải thu la thế nào? Va lúc này có thu thuế Môn bài không?

Rất mong được Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh giải đáp  sớm. Em xin cám ơn./.

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

Em xin hỏi câu hỏi như sau:

Trường hợp hộ kinh doanh không thuộc diện chịu thuế GTGT, TNCN hàng quý.

  nay có hợp đồng cung cấp hàng hoá, dịch vụ là 101, triệu đồng với một trường học cụ thể như sau

-         Ngày 01 tháng 5 năm 2015 phát sinh doanh thu 60 triệu đồng.

-         Ngày 8/9/2015 phát sinh doanh thu 15 triệu đồng.

-         Ngày 8/11/2015 phát sinh doanh thu là 20 triệu đồng

-         Ngày 20/12/2015 phát sinh doanh thu là 15 triệu đồng

Vậy em xin hỏi:

1.     Trường hợp này có được cơ quan thuế cấp hoá đơn lẻ không?

2.     Có phải nộp thuế môn bài năm 2015 không?

3.     Có phải là đến ngày 20/12/2015 mới được cấp hoá đơn lẻ không?

4.      Trường hợp hộ phát sinh doanh thu theo từng lần mà chưa đến mức trên 100 triệu thì không phái nộp thuế GTGT, TNCN, MB. Song khi phát sinh lũy kế lớn hơn 100 triệu đồng thì có được cấp hoá đơn lẻ không và khi đó việc tính số thuế phải thu la thế nào? Va lúc này có thu thuế Môn bài không?

Rất mong được Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh giải đáp  sớm. Em xin cám ơn./.

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: