(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Cấp hoá đơn lẻ cho cơ quan nhà nước có sử dụng kinh phí Ngân sách nhà nước
Người hỏi : Hoàng An     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 13/03/2017 - 09 Giờ 15 phút     Ngày chuyển: 13/03/2017 - 10 Giờ 31 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

Em xin hỏi câu hỏi như sau:

Trường hợp hộ kinh doanh không thuộc diện chịu thuế GTGT, TNCN hàng quý,  nay có hợp đồng cung cấp hàng hoá, dịch vụ là 101, triệu đồng với một trường học.

Vậy em xin hỏi:

1.     Trường hợp này có được cơ quan thuế cấp hoá đơn lẻ không?

Rất mong được Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh giải đáp  sớm. Em xin cám ơn./.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thuế Tỉnh     
Thời gian trả lời: 22/03/2017 - 07 Giờ 39 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn!

Theo câu hỏi của bạn, Cục Thuế tỉnh Tây Ninh trả lời như sau:

Tại Khoản 25 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng quy định:

“Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT

25. Hàng hóa, dịch vụ của hộ, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu hàng năm từ một trăm triệu đồng trở xuống.

Việc xác định hộ, cá nhân kinh doanh thuộc hay không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về quản lý thuế.”

Căn cứ quy định nêu trên trường hợp hàng hóa, dịch vụ của hộ, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu hàng năm từ một trăm triệu đồng trở xuống thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

-Trường hợp hộ kinh doanh trong năm có hợp đồng cung cấp hàng hoá, dịch vụ có mức doanh thu hàng năm từ một trăm triệu đồng trở lên thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.( phát sinh năm 2015 nộp  thuế MB; phát sinh năm 2017 nộp lệ phí MB).

-Về hóa đơn: Bạn đọc liên hệ Chi cục Thuế quản lý địa bàn để xem xét, giải quyết bán hóa đơn  cho từng trường hợp cụ  thể.

Trân trọng.

 

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Cấp hoá đơn lẻ cho cơ quan nhà nước có sử dụng kinh phí Ngân sách nhà nước
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

Em xin hỏi câu hỏi như sau:

Trường hợp hộ kinh doanh không thuộc diện chịu thuế GTGT, TNCN hàng quý,  nay có hợp đồng cung cấp hàng hoá, dịch vụ là 101, triệu đồng với một trường học.

Vậy em xin hỏi:

1.     Trường hợp này có được cơ quan thuế cấp hoá đơn lẻ không?

Rất mong được Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh giải đáp  sớm. Em xin cám ơn./.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

Em xin hỏi câu hỏi như sau:

Trường hợp hộ kinh doanh không thuộc diện chịu thuế GTGT, TNCN hàng quý,  nay có hợp đồng cung cấp hàng hoá, dịch vụ là 101, triệu đồng với một trường học.

Vậy em xin hỏi:

1.     Trường hợp này có được cơ quan thuế cấp hoá đơn lẻ không?

Rất mong được Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh giải đáp  sớm. Em xin cám ơn./.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: