(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thi công chức cấp xã
Người hỏi : Nguyễn Hồng Ánh     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 01/12/2016 - 13 Giờ 26 phút     Ngày chuyển: 01/12/2016 - 21 Giờ 02 phút

Nội dung câu hỏi:

Chào bạn, cho mình hỏi về quy chế thi tuyển công chức cấp xã ở tỉnh Tây ninh, về môn thi kiến thức chung và môn chuyên ngành thí sinh có được mang tài liệu vào phòng thi không? Vì mình có tham khảo một số nơi thi môn kiến thức chung thí sinh được tham khảo tài liệu, môn chuyên ngành thì không, mình ở nơi khác nên không biết ở tỉnh Tây ninh quy định về vấn đề này như thế nào? Xin cảm ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 02/12/2016 - 09 Giờ 51 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Căn cứ Quyết định số 60/2012/QĐ-UBND ngày 19/12/2012 của UBND tỉnh Tây Ninh Ban hành Quy chế về tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thì Quy chế không quy định cụ thể về việc thi đề mở hay đóng.

Việc tuyển dụng công chức cấp xã thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện. Do đó, bạn liên hệ đơn vị nơi bạn nộp hồ sơ dự tuyển để biết chi tiết.

Thân chào./.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng XDCQ&CTTN 0663824492 - 0663813738


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thi công chức cấp xã
 Nội dung câu hỏi:

Chào bạn, cho mình hỏi về quy chế thi tuyển công chức cấp xã ở tỉnh Tây ninh, về môn thi kiến thức chung và môn chuyên ngành thí sinh có được mang tài liệu vào phòng thi không? Vì mình có tham khảo một số nơi thi môn kiến thức chung thí sinh được tham khảo tài liệu, môn chuyên ngành thì không, mình ở nơi khác nên không biết ở tỉnh Tây ninh quy định về vấn đề này như thế nào? Xin cảm ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Chào bạn, cho mình hỏi về quy chế thi tuyển công chức cấp xã ở tỉnh Tây ninh, về môn thi kiến thức chung và môn chuyên ngành thí sinh có được mang tài liệu vào phòng thi không? Vì mình có tham khảo một số nơi thi môn kiến thức chung thí sinh được tham khảo tài liệu, môn chuyên ngành thì không, mình ở nơi khác nên không biết ở tỉnh Tây ninh quy định về vấn đề này như thế nào? Xin cảm ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: