(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Về việc giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của huyện
Người hỏi : Nguyễn Văn An     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Trảng Bàng - Tây Ninh
Ngày hỏi: 01/12/2016 - 11 Giờ 23 phút     Ngày chuyển: 01/12/2016 - 20 Giờ 58 phút

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Câu hỏi của bạn đã được UBND huyện Trảng Bàng trả lời. Trân trọng./.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Về việc giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của huyện
 Nội dung câu hỏi:

Tôi vừa thực hiện xong thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất tại Bộ phận một cửa của huyện Trảng Bàng. Tuy nhiên, khi đến nhận kết quả thì yêu cầu tôi phải đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất để thực hiện chỉnh lý và nghĩa vụ tài chính.

Tôi muốn hỏi:

- Tai sao tôi phải tự thực hiện thủ tục này mà bộ phận một cửa của huyện không thực hiện và tôi sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính nếu có yêu cầu mà phải đi lại 5,6 lần chỉ để thực hiện 1 thủ tục này. Việc đi lại nhiêu lần rất mất thời gian, chưa kể các chi phí khác.

- Tôi đã nhận được quyết định chuyển mục đích sử dụng đất thì có giá trị pháp lý không và tôi có quyền kéo dài thời gian để thực hiện chỉnh lý và nộp tiền không

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi vừa thực hiện xong thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất tại Bộ phận một cửa của huyện Trảng Bàng. Tuy nhiên, khi đến nhận kết quả thì yêu cầu tôi phải đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất để thực hiện chỉnh lý và nghĩa vụ tài chính.

Tôi muốn hỏi:

- Tai sao tôi phải tự thực hiện thủ tục này mà bộ phận một cửa của huyện không thực hiện và tôi sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính nếu có yêu cầu mà phải đi lại 5,6 lần chỉ để thực hiện 1 thủ tục này. Việc đi lại nhiêu lần rất mất thời gian, chưa kể các chi phí khác.

- Tôi đã nhận được quyết định chuyển mục đích sử dụng đất thì có giá trị pháp lý không và tôi có quyền kéo dài thời gian để thực hiện chỉnh lý và nộp tiền không

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: