(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Tra lời đơn khiếu nại
Người hỏi : Trần Văn Thành     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành
Ngày hỏi: 30/11/2016 - 15 Giờ 22 phút     Ngày chuyển: 01/12/2016 - 06 Giờ 12 phút

Nội dung câu hỏi:

ngày 10 tháng 10 năm 2016 tôi có làm đơn gửi tại văn phòng sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh khiếu nại về việc công nhận lại hạng mức đất ở đô thị, nhưng đến nay chưa có văn bản trải lời, cho tôi hỏi đơn của tôi đã giải quyết đến đâu, và bao lâu mới có kết quả

xin cảm ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 01/12/2016 - 16 Giờ 16 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh xin trả lời câu hỏi của ông Trần Văn Thành, hiện ngụ nhà số A3/2, ấp Long Thời, xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh như sau: 

Sở có văn bản số: 6114/STNMT ngày 15/11/2016 gửi đến ông theo đường Bưu điện, tuy nhiên vì lý do nào đó mà bưu điện không gửi đến ông được, sở sẻ kiểm tra lại bên bưu điện, nay sở xin trả lời lại cho ông được biết. ( có file đính kèm)

* Nội dung:

 Bà Nguyễn Thị Ơi đã sử dụng diện tích đất từ trước năm 1975, nguồn gốc do Hội thánh Cao Đài cấp ngang 30m, dài 25m. Đến năm 1990 bà Nguyễn Thị Ơi có đăng ký cấp QSDĐ tại thửa số 358, tờ bản đồ số 6 (cũ) với diện tích 750,0 m2 loại đất thổ cư. Đến năm 1993 bà Nguyễn Thị Ơi được Ủy ban nhân dân huyện Hòa Thành cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp giấy chứng nhận 01097/QSDĐ/D8 ngày 02 tháng 3 năm 1993 với diện tích 600,0m2 loại đất thổ cư.

-  Đến năm 1999 bà Nguyễn Thị Ơi mất, đến năm 2002 ông Trần Văn Thành và bà Trần Thị Bé lập thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất. Trong đó:

+ Bà Trần Thị Bé được hưởng 153,6m2 thửa số 106, tờ bản đồ số 8, loại đất thổ cư và được UBND huyện Hòa Thành cấp giấy CNQSDĐ số 00198 QSDĐ/03/QĐ-CT(HL) ngày 22 tháng 1 năm 2002.

+ Ông Trần Văn Thành được hưởng 633,3m2 thửa số 104, tờ bản đồ số 8, loại đất thổ cư 300,0m2, vườn 333,3m2 và được UBND huyện Hòa Thành cấp giấy CNQSDĐ số 00197 QSDĐ/03/QĐ-CT(HL) ngày 22 tháng 1 năm 2002

Như vậy, tổng diện tích đất thổ cư trong giấy CNQSDĐ của bà Nguyễn Thị Ơi sau khi thừa kế thì điều chỉnh diện tích đất ở còn lại 453,6m2 chênh lệch với đăng ký ban đầu là 146,4m2. Nên Ông Trần Văn Thành làm đơn xin điều chỉnh lại toàn bộ diện tích đất vườn thành đất thổ cư.

Qua xem xét nội dung, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh trả lời cho ông Trần Văn Thành được biết như sau:

Căn cứ hồ sơ lưu trữ do VPĐKĐĐ- Chi nhánh Hòa Thành cung cấp thì năm 1993 bà Nguyễn Thị Ơi được Ủy ban nhân dân huyện Hòa Thành cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp giấy chứng nhận 01097/QSDĐ/D8 ngày 02 tháng 3 năm 1993 với diện tích 600,0m2 trong đó có 300,0m2 đất thổ cư.

Đối chiếu hồ sơ thì giấy CNQSDĐ của bà Nguyễn Thị Ơi được cấp diện tích 600,0m2 trong đó có 300,0m2 đất thổ cư, khi làm thủ tục thừa kế cho ông Trần Văn Thành và bà Trần Thị Bé thì diện tích đất thổ cư là 453,6m2 (vượt so với diện tích đất ở đã cấp là 153,6m2). Do vậy, đối với trường hợp của ông Trần Văn Thành xin điều chỉnh lại toàn bộ phần diện tích đất vườn trong giấy CNQSĐĐ của ông sang đất ở, thửa đất số 104, tờ bản đồ số 08, đất tọa lạc xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành là chưa có cơ sở để xem xét giải quyết.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh trả lời cho ông Trần Văn Thành được biết.

Trân trọng./.


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Tra lời đơn khiếu nại
 Nội dung câu hỏi:

ngày 10 tháng 10 năm 2016 tôi có làm đơn gửi tại văn phòng sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh khiếu nại về việc công nhận lại hạng mức đất ở đô thị, nhưng đến nay chưa có văn bản trải lời, cho tôi hỏi đơn của tôi đã giải quyết đến đâu, và bao lâu mới có kết quả

xin cảm ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

ngày 10 tháng 10 năm 2016 tôi có làm đơn gửi tại văn phòng sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh khiếu nại về việc công nhận lại hạng mức đất ở đô thị, nhưng đến nay chưa có văn bản trải lời, cho tôi hỏi đơn của tôi đã giải quyết đến đâu, và bao lâu mới có kết quả

xin cảm ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: