(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: khai thác cát trên sông Vàm Cỏ
Người hỏi : Lam Phương     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 30/11/2016 - 10 Giờ 26 phút     Ngày chuyển: 01/12/2016 - 06 Giờ 09 phút

Nội dung câu hỏi:

Hiện có 1-2 ghe đang hút cát trên sông Vàm Cỏ, đoạn xã Biên Giới huyện Châu Thành. Ngành chức năng có cho phép không? Kiến nghị ngành chức năng thông báo cho dân biết khu vực tỉnh cho phép khai thác, cách bờ sông bao nhiêu mét để dân biết báo khi phát hiện vi phạm.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 02/12/2016 - 16 Giờ 21 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh xin được trả lời câu hỏi như sau:

Hiện tại trên sông Vàm Cỏ Đông có 02 giấy phép khai thác đã được UBND tỉnh cấp phép là:

- Công ty Cổ phần Khai thác khoáng sản Tây Ninh được UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác số:13/GP-UBND ngày 16/01/2007, thời hạn 12 năm, vị trí khai thác: đoạn sông Vàm Cỏ Đông từ xã Trí Bình đến xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, Tây Ninh.

- DNTN Trường Thắng được UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác số: 1799/GP-UBND ngày 14/8/2008, thời hạn 14 năm, vị trí khai thác: Đoạn sông Vàm Cỏ Đông đoạn từ Phước Vinh đến xã Biên Giới, huyện Châu Thành, Tây Ninh.

Do đó, việc khai thác tại đoạn sông này là phù hợp theo quy định. Về chiều ngang đoạn  sông Vàm Cỏ Đông, vị trí khai thác cách bờ sông tối thiểu 20m, tối đa 50m. Và theo Điểm c, Khoản 2, Điều 55 quy định nghĩa vụ tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản: “Đăng ký ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày bắt đầu khai thác với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép và thông báo cho Ủy ban nhân dân các cấp nơi có mỏ trước khi thực hiện” nên sau khi được cấp phép khai thác, các tổ chức, cá nhân phải thông báo việc khai thác cát xây dựng đến UBND cấp xã, UBND cấp huyện. 

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     
Thời gian trả lời: 01/12/2016 - 08 Giờ 09 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện Châu Thành cảm ơn quý ông bà đã gửi câu hỏi:

Đoạn sông Vàm Cỏ Đông, đoạn đi qua địa phận xã Biên Giới được UBND tỉnh Tây Ninh cấp phép cho 2 đơn vị khai thác cát gồm:

          + DNTN Trường Thắng theo giấy phép số 1799/GP-UBND ngày 14/8/2008, thời hạn khai thác 14 năm.

          + DNTN Tiến Triển theo giấy phép số 1618/GP-UBND ngày 21/7/2014, thời hạn khai thác 32 tháng.

          Trong quá trình hoạt động, định ký hàng tháng các đơn vi khai thác đều nộp kế hoạch khai thác về huyện, xã để theo dõi, quản lý. UBND huyện sẽ có văn bản đề nghị các đơn vị được cấp phép khai thác lập bảng nội quy về khai thác niêm yết tại văn phòng của đơn vị và gửi đến cơ quan chính quyền địa phương nhằm thông báo rộng rãi đến người dân để kịp thời phối hợp, giám sát.

trân trọng.//.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: khai thác cát trên sông Vàm Cỏ
 Nội dung câu hỏi:

Hiện có 1-2 ghe đang hút cát trên sông Vàm Cỏ, đoạn xã Biên Giới huyện Châu Thành. Ngành chức năng có cho phép không? Kiến nghị ngành chức năng thông báo cho dân biết khu vực tỉnh cho phép khai thác, cách bờ sông bao nhiêu mét để dân biết báo khi phát hiện vi phạm.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Hiện có 1-2 ghe đang hút cát trên sông Vàm Cỏ, đoạn xã Biên Giới huyện Châu Thành. Ngành chức năng có cho phép không? Kiến nghị ngành chức năng thông báo cho dân biết khu vực tỉnh cho phép khai thác, cách bờ sông bao nhiêu mét để dân biết báo khi phát hiện vi phạm.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: