(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Lương cơ sở
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 30/11/2016 - 09 Giờ 28 phút     Ngày chuyển: 01/12/2016 - 06 Giờ 07 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Tài chính.

Cho tôi hỏi:

02 Đối tượng dự nguồn công chức tại tỉnh Tây Ninh: Dự nguồn  thuộc đối tượng thu hút (Hợp đồng 05 năm) và dự nguồn khác (Hợp đồng 03 năm) có được tăng lương cơ sở theo Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang hay không?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính     
Thời gian trả lời: 07/12/2016 - 17 Giờ 26 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Qua nghiên cứu nội dung câu hỏi, Sở Tài chính trả lời như sau:

Căn cứ Quyết định 27/2015/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2015 của UBND tỉnh về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài, thì đối tượng hợp đồng thuộc diện thu hút nhân tài của tỉnh và hợp đồng là dự nguồn công chức chuyển sang được hưởng lương theo thang bảng lương của cơ quan nhà nước.

Vì vậy, hai đối tượng trên vẫn được tăng lương cơ sở theo Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Lương cơ sở
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Tài chính.

Cho tôi hỏi:

02 Đối tượng dự nguồn công chức tại tỉnh Tây Ninh: Dự nguồn  thuộc đối tượng thu hút (Hợp đồng 05 năm) và dự nguồn khác (Hợp đồng 03 năm) có được tăng lương cơ sở theo Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang hay không?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Tài chính.

Cho tôi hỏi:

02 Đối tượng dự nguồn công chức tại tỉnh Tây Ninh: Dự nguồn  thuộc đối tượng thu hút (Hợp đồng 05 năm) và dự nguồn khác (Hợp đồng 03 năm) có được tăng lương cơ sở theo Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang hay không?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: