(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: xem xét khu đất ở hãng pháo Nam Phong
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 30/11/2016 - 10 Giờ 23 phút     Ngày chuyển: 01/12/2016 - 06 Giờ 08 phút

Nội dung câu hỏi:

Khu đất của hãng Pháo Nam Phong trên địa bàn ấp Thanh Phước, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành được biết là đang cho thuê, hiện nay Công ty này không còn hoạt động, người dân sống tại khu vực này bị cản trở lối đi. Đề nghị xem lại thời gian cho thuê, nếu hết thời hạn thì thu hồi, mở rộng lối đi cho dân


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 27/12/2016 - 14 Giờ 18 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh xin được trả lời như sau:

Sở đã đối chiếu danh sách giao, cho thuê không có giao đất, cho thuê đất của đơn vị này.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     
Thời gian trả lời: 01/12/2016 - 08 Giờ 10 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện Châu Thành cảm ơn quý ông/bà đã gửi câu hỏi:

Việc quản lý, giao đất và thu hồi đất đối với các đối tượng là Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Tây Ninh. UBND huyện sẽ có văn bản kiến nghị UBND tỉnh Tây Ninh, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về đất đai và xử lý theo quy định của Pháp luật.

trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: xem xét khu đất ở hãng pháo Nam Phong
 Nội dung câu hỏi:

Khu đất của hãng Pháo Nam Phong trên địa bàn ấp Thanh Phước, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành được biết là đang cho thuê, hiện nay Công ty này không còn hoạt động, người dân sống tại khu vực này bị cản trở lối đi. Đề nghị xem lại thời gian cho thuê, nếu hết thời hạn thì thu hồi, mở rộng lối đi cho dân

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Khu đất của hãng Pháo Nam Phong trên địa bàn ấp Thanh Phước, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành được biết là đang cho thuê, hiện nay Công ty này không còn hoạt động, người dân sống tại khu vực này bị cản trở lối đi. Đề nghị xem lại thời gian cho thuê, nếu hết thời hạn thì thu hồi, mở rộng lối đi cho dân

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: