(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: buc xuc xet ho nghe
Người hỏi : CÁ NHÂN     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 01/12/2016 - 07 Giờ 21 phút     Ngày chuyển: 01/12/2016 - 21 Giờ 01 phút

Nội dung câu hỏi:

CẦN XEM XÉT VÀ XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP HỘ NGHÈO Ở ẤP CÂY CẦY XÃ TÂN HÒA HUYỆN TÂN CHÂU. TIÊU CỰC TRONG VIỆC XÉT HỘ NGHÈO NGƯỜI ĐƯỢC XÉT LÀ ÔNG PHÓ BÍ THƯ XÃ DƯƠNG VĂN TÝ. VÀ 1 SỐ TRƯỜNG HỢP KHÔNG PHÙ HỢP ĐỀ NGHỊ CÁC CẤP LÃNH ĐẠO XEM XÉT VÀ GIẢI QUYẾT SỚM. CỤ THỂ MỖI THÁNG CÒN ÔNG TÝ LÀM VỆ SINH CHỖ NHÀ MÁY XI MĂNG LƯƠNG 4500000 VẬY ĐƯỢC CÔNG NHẬN CẬN NGHÈO ĐÚNG HAY SAI. TẠI SAO CÓ SỰ BẤT CÔNG NHƯ VẬY VẪN TỒN TẠI BẤY LÂU NAY TẠI ẤP CÂY CẦY XÃ TÂN HÒA HUYỆN TÂN CHÂU . ĐỀ NGHỊ XEM XÉT GIẢI QUYẾT CỤ THỂ CHỨ KHÔNG ĐỀ NGHỊ CỨ ĐỂ XEM XÉT VẬY sao công bằng được hay có sự bao che ở đây


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: buc xuc xet ho nghe
 Nội dung câu hỏi:

CẦN XEM XÉT VÀ XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP HỘ NGHÈO Ở ẤP CÂY CẦY XÃ TÂN HÒA HUYỆN TÂN CHÂU. TIÊU CỰC TRONG VIỆC XÉT HỘ NGHÈO NGƯỜI ĐƯỢC XÉT LÀ ÔNG PHÓ BÍ THƯ XÃ DƯƠNG VĂN TÝ. VÀ 1 SỐ TRƯỜNG HỢP KHÔNG PHÙ HỢP ĐỀ NGHỊ CÁC CẤP LÃNH ĐẠO XEM XÉT VÀ GIẢI QUYẾT SỚM. CỤ THỂ MỖI THÁNG CÒN ÔNG TÝ LÀM VỆ SINH CHỖ NHÀ MÁY XI MĂNG LƯƠNG 4500000 VẬY ĐƯỢC CÔNG NHẬN CẬN NGHÈO ĐÚNG HAY SAI. TẠI SAO CÓ SỰ BẤT CÔNG NHƯ VẬY VẪN TỒN TẠI BẤY LÂU NAY TẠI ẤP CÂY CẦY XÃ TÂN HÒA HUYỆN TÂN CHÂU . ĐỀ NGHỊ XEM XÉT GIẢI QUYẾT CỤ THỂ CHỨ KHÔNG ĐỀ NGHỊ CỨ ĐỂ XEM XÉT VẬY sao công bằng được hay có sự bao che ở đây

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

CẦN XEM XÉT VÀ XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP HỘ NGHÈO Ở ẤP CÂY CẦY XÃ TÂN HÒA HUYỆN TÂN CHÂU. TIÊU CỰC TRONG VIỆC XÉT HỘ NGHÈO NGƯỜI ĐƯỢC XÉT LÀ ÔNG PHÓ BÍ THƯ XÃ DƯƠNG VĂN TÝ. VÀ 1 SỐ TRƯỜNG HỢP KHÔNG PHÙ HỢP ĐỀ NGHỊ CÁC CẤP LÃNH ĐẠO XEM XÉT VÀ GIẢI QUYẾT SỚM. CỤ THỂ MỖI THÁNG CÒN ÔNG TÝ LÀM VỆ SINH CHỖ NHÀ MÁY XI MĂNG LƯƠNG 4500000 VẬY ĐƯỢC CÔNG NHẬN CẬN NGHÈO ĐÚNG HAY SAI. TẠI SAO CÓ SỰ BẤT CÔNG NHƯ VẬY VẪN TỒN TẠI BẤY LÂU NAY TẠI ẤP CÂY CẦY XÃ TÂN HÒA HUYỆN TÂN CHÂU . ĐỀ NGHỊ XEM XÉT GIẢI QUYẾT CỤ THỂ CHỨ KHÔNG ĐỀ NGHỊ CỨ ĐỂ XEM XÉT VẬY sao công bằng được hay có sự bao che ở đây

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: