(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hoi so dien thoai
Người hỏi : PHHS     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 30/11/2016 - 15 Giờ 30 phút     Ngày chuyển: 01/12/2016 - 06 Giờ 13 phút

Nội dung câu hỏi:

Toi muon hoi so dien thoai phan anh truc tiep viec phan cong giang day trai voi chuyen nganh dao tao cua giao vien THPT


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 01/12/2016 - 15 Giờ 09 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Bạn có thể liên hệ Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo qua số điện thoại bàn: 066 3827739


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hoi so dien thoai
 Nội dung câu hỏi:

Toi muon hoi so dien thoai phan anh truc tiep viec phan cong giang day trai voi chuyen nganh dao tao cua giao vien THPT

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Toi muon hoi so dien thoai phan anh truc tiep viec phan cong giang day trai voi chuyen nganh dao tao cua giao vien THPT

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: