(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thông tin cá nhân đại biểu HĐND
Người hỏi : Nguyễn Trọng Hiếu     Số điện thoại: 0663604969     Email: hieunt.ltv@gmail.com     Địa chỉ: Tân Biên - Tây Ninh
Ngày hỏi: 20/11/2016 - 09 Giờ 48 phút     Ngày chuyển: 23/11/2016 - 15 Giờ 13 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin cho biết số điện thoại di động và email cá nhân đại biểu Trần Lưu Quang


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: VP Đoàn ĐBQH & HĐND     
Thời gian trả lời: 02/12/2016 - 07 Giờ 38 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Văn phòng HĐND tỉnh thông báo số điện thoại và email của đại biểu HĐND tỉnh Trần Lưu Quang như sau

- Số điện thoại di động: 0913955078

- Email: quangtl@tayninh.gov.vn

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thông tin cá nhân đại biểu HĐND
 Nội dung câu hỏi:

Xin cho biết số điện thoại di động và email cá nhân đại biểu Trần Lưu Quang

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin cho biết số điện thoại di động và email cá nhân đại biểu Trần Lưu Quang

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: