(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: v/v: nâng cấp đường Nguyễn Chí Thanh huyện Hòa Thành
Người hỏi : Cử tri huyện Hòa Thành     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành
Ngày hỏi: 20/11/2016 - 03 Giờ 10 phút     Ngày chuyển: 21/11/2016 - 08 Giờ 21 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin hỏi đường Nguyễn Chí Thanh huyện Hòa Thành khi nào triển khai làm đường, chiều rộng đường bao nhiêu mét, tại con đường này lầy lội, trũng nước, người dân chúng tôi sống trên con đường này đi lại rất là khó khăn, mong trả lời sớm cho người dân chúng tôi được biết, xin cám ơn.


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: v/v: nâng cấp đường Nguyễn Chí Thanh huyện Hòa Thành
 Nội dung câu hỏi:

Xin hỏi đường Nguyễn Chí Thanh huyện Hòa Thành khi nào triển khai làm đường, chiều rộng đường bao nhiêu mét, tại con đường này lầy lội, trũng nước, người dân chúng tôi sống trên con đường này đi lại rất là khó khăn, mong trả lời sớm cho người dân chúng tôi được biết, xin cám ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin hỏi đường Nguyễn Chí Thanh huyện Hòa Thành khi nào triển khai làm đường, chiều rộng đường bao nhiêu mét, tại con đường này lầy lội, trũng nước, người dân chúng tôi sống trên con đường này đi lại rất là khó khăn, mong trả lời sớm cho người dân chúng tôi được biết, xin cám ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: