(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: sửa chữa đoạn đường Tiểu Đoàn 14 Trí Bình Châu Thành Tây Ninh
Người hỏi : Lê Nguyên     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 18/11/2016 - 10 Giờ 36 phút     Ngày chuyển: 18/11/2016 - 10 Giờ 45 phút

Nội dung câu hỏi:

vào mùa mưa Đoạn đầu đường Tiểu đoàn 14 giao nhau với đường nhà gia đình ông Sấm làm, tạo ổ voi rất lớn, việc đi lại rất khó khăn, kính dề nghị các ngành chức năng tiến hành dặm vá, sửa chữa 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải     
Thời gian trả lời: 22/11/2016 - 14 Giờ 47 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở GTVT Tây Ninh có nhận được câu hỏi của Ông Lê Nguyên.

Qua xem xét nội dung, đây là tuyến đường theo phân cấp huyện Châu Thành quản lý, Sở GTVT Tây Ninh tiếp nhận và chuyển ý kiến của Ông Lê Nguyên đến UBND huyện Châu Thành sau khi có kết quả sẽ trả lời cho ông Lê Nguyên.


Lịch sử chỉnh sửa

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 18/11/2016 - 14 Giờ 03 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cảm ơn Quý ông/bà đã gởi ý kiến, kiến nghị trên cổng thông tin điện tử Châu Thành.

UBND huyện đã chỉ đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng kiểm tra, khảo sát và tiến hành dặm vá theo kiến nghị của cử tri.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: sửa chữa đoạn đường Tiểu Đoàn 14 Trí Bình Châu Thành Tây Ninh
 Nội dung câu hỏi:

vào mùa mưa Đoạn đầu đường Tiểu đoàn 14 giao nhau với đường nhà gia đình ông Sấm làm, tạo ổ voi rất lớn, việc đi lại rất khó khăn, kính dề nghị các ngành chức năng tiến hành dặm vá, sửa chữa 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

vào mùa mưa Đoạn đầu đường Tiểu đoàn 14 giao nhau với đường nhà gia đình ông Sấm làm, tạo ổ voi rất lớn, việc đi lại rất khó khăn, kính dề nghị các ngành chức năng tiến hành dặm vá, sửa chữa 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: