(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Chuyển ngạch viên chức từ Cán Sự lên chuyên Viên
Người hỏi : Trần Thế Anh     Số điện thoại: 0918475930     Email:      Địa chỉ: Hảo Đước, Châu Thành, tây ninh
Ngày hỏi: 17/11/2016 - 21 Giờ 14 phút     Ngày chuyển: 18/11/2016 - 10 Giờ 44 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin cho tôi hỏi?

khi có quyết định bổ nhiệm vào viên chức tôi hưởng ở ngạch cán sự, đến năm 2014 tôi có bằng tốt nghiệp đại học Luật của trường Đại học luật Thành Phố Hồ Chí Minh. cho đến nay tôi vẫn hưởng ngạch cán sự, Nếu tôi muốn nâng lên ngạch chuyên viên thì cần phải đáp ứng những điều kiện gì và thủ tục nâng ngạch phải làm như thế nào?

Trong khi chờ đợi câu trả lời của cơ quan chức năng tôi xin thành thật cảm ơn./.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 01/12/2016 - 08 Giờ 02 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Bạn phải thi nâng ngạch lên chuyên viên. Thủ tục và điều kiện, khi có tổ chức thi tuyển Sở Nội vụ sẽ thông báo trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ  và gửi thông báo đến các Sở, ban, ngành trong tỉnh. 

Mọi thắc mắc xin liên hệ phòng công chức viên chức 0663839968


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Chuyển ngạch viên chức từ Cán Sự lên chuyên Viên
 Nội dung câu hỏi:

Xin cho tôi hỏi?

khi có quyết định bổ nhiệm vào viên chức tôi hưởng ở ngạch cán sự, đến năm 2014 tôi có bằng tốt nghiệp đại học Luật của trường Đại học luật Thành Phố Hồ Chí Minh. cho đến nay tôi vẫn hưởng ngạch cán sự, Nếu tôi muốn nâng lên ngạch chuyên viên thì cần phải đáp ứng những điều kiện gì và thủ tục nâng ngạch phải làm như thế nào?

Trong khi chờ đợi câu trả lời của cơ quan chức năng tôi xin thành thật cảm ơn./.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin cho tôi hỏi?

khi có quyết định bổ nhiệm vào viên chức tôi hưởng ở ngạch cán sự, đến năm 2014 tôi có bằng tốt nghiệp đại học Luật của trường Đại học luật Thành Phố Hồ Chí Minh. cho đến nay tôi vẫn hưởng ngạch cán sự, Nếu tôi muốn nâng lên ngạch chuyên viên thì cần phải đáp ứng những điều kiện gì và thủ tục nâng ngạch phải làm như thế nào?

Trong khi chờ đợi câu trả lời của cơ quan chức năng tôi xin thành thật cảm ơn./.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: