(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Xin hỏi làm nhà nuôi yến có cần phải xin giấy phép không ?
Người hỏi : Trần Mộng Hùng     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 20/11/2016 - 02 Giờ 57 phút     Ngày chuyển: 21/11/2016 - 08 Giờ 21 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin chào,

Gần đây tôi thấy ngành nghề nuôi chim yến và lấy tổ yến rất phát triển nên cũng đang xúc tiến với công việc này. Xin hỏi là tôi dự định chuyển lẩu 3 nhà tôi thành nơi nuôi chim yến, vậy thì có cần phải làm thủ tục xin giấy phép gì không. Và sau này khi thu hoạch và bán Yến sào thì có cần phải làm thủ tục gì thêm không ?

Xin cảm ơn !


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng     
Thời gian trả lời: 23/11/2016 - 16 Giờ 24 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Xây dựng nhận được câu hỏi trả lời trực tuyến của ông Trần Mộng Hùng nội dung: "Gần đây tôi thấy ngành nghề nuôi chim yến và lấy tổ yến rất phát triển nên cũng đang xúc tiến với công việc này. Xin hỏi là tôi dự định chuyển lầu 3 nhà tôi thành nơi nuôi chim yến, vậy có cần làm thủ tục xin giấy phép gì không. Và sau này khi thu hoạch và bán yến sào thì có cần phải làm thủ tục gì thêm không?"

Sau khi xem xét, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 năm 2014;

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng;

- Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

- Hướng dẫn số 1619/HD-SXD ngày 30/8/2016 của Sở Xây dựng quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn thuộc trường hợp miễn giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh.

2. Việc sửa chữa, cải tạo 01 tầng nhà ở thành nơi nuôi chim yến thuộc đối tượng sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ, Sở Xây dựng hướng dẫn thủ tục:

a) Sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ. thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng:

Căn cứ các Điểm g, h và k Khoản 1 Điều 89 của Luật Xây dựng, nhà ở riêng lẻ sửa chữa, cải tạo miễn giấy phép xây dựng khi lắp đặt thiết bị bên trong công trình không làm thay đổi kết cấu chịu lực, không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng tới môi trường, an toàn công trìnhlàm thay đổi kiến trúc mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc và nhà ở riêng lẻ ở nông thôn (trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa).

b) Trường hợp sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ thuộc đối tượng phải xin giấy phép xây dựng, thành phần hồ sơ quy định tại Điều 12 của Thông tư số 15/2016/TT-BXD gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở, theo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tư này.

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu, quản lý, sử dụng công trình, nhà ở theo quy định của pháp luật hoặc bản sao giấy phép xây dựng đã được cấp có thm quyn cấp.

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ hiện trạng của bộ phận, hạng mục công trình sửa chữa, cải tạo đã được phê duyệt theo quy định, tỷ lệ tương ứng tỷ lệ các bản vẽ của hồ sơ đề nghị cấp phép sửa chữa, cải tạo và ảnh chụp (10 x 15 cm) hiện trạng công trình và công trình lân cận trước khi sửa chữa, cải tạo.

3. Nội dung thu hoạch và bán yến sào không thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Xây dựng, đề nghị ông Trần Mộng Hùng liên hệ Văn phòng UBND các huyện hoặc thành phố Tây Ninh nơi cư trú để được hướng dẫn cụ thể.

4.

Để được hướng dẫn

chi tiết đề nghị ông Trần Mộng Hùng liên hệ:

a) Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh:

- Bộ phận một cửa thuộc Văn phòng Sở Xây dựng Tây Ninh, số 314 đường Cách Mạng tháng 8, phường 3, thành phố Tây Ninh; điện thoại liên hệ 066.3822461;

- Trang tin điện tử Sở Xây dựng Tây Ninh: soxaydung.tayninh.gov.vn; email: soxaydung@tayninh.gov.vn;

b) Bộ phận một cửa - Văn phòng UBND các huyện và thành phố Tây Ninh.

Trân trọng!


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Xin hỏi làm nhà nuôi yến có cần phải xin giấy phép không ?
 Nội dung câu hỏi:

Xin chào,

Gần đây tôi thấy ngành nghề nuôi chim yến và lấy tổ yến rất phát triển nên cũng đang xúc tiến với công việc này. Xin hỏi là tôi dự định chuyển lẩu 3 nhà tôi thành nơi nuôi chim yến, vậy thì có cần phải làm thủ tục xin giấy phép gì không. Và sau này khi thu hoạch và bán Yến sào thì có cần phải làm thủ tục gì thêm không ?

Xin cảm ơn !

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin chào,

Gần đây tôi thấy ngành nghề nuôi chim yến và lấy tổ yến rất phát triển nên cũng đang xúc tiến với công việc này. Xin hỏi là tôi dự định chuyển lẩu 3 nhà tôi thành nơi nuôi chim yến, vậy thì có cần phải làm thủ tục xin giấy phép gì không. Và sau này khi thu hoạch và bán Yến sào thì có cần phải làm thủ tục gì thêm không ?

Xin cảm ơn !

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: