(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: PHẢN ÁNH VỚI SỞ NỘI VỤ
Người hỏi : tổ chức     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 08/11/2016 - 15 Giờ 06 phút     Ngày chuyển: 09/11/2016 - 11 Giờ 15 phút

Nội dung câu hỏi:

Hiện nay tôi thấy tỉnh cử nhiều công chức đi học cao học ở trường Học viện khoa học xã hội, các trường dân lập..... là một trong những trường bị tay tiếng nhất về chất lượng đào tạo, kém chất lượng đào tạo, thi đầu vào cũng như không thi........như báo chí nêu rất nhiều về trường này đây là một cái lò luyện đơn luyện ra các thạc sĩ, tiến sĩ kém chất lượng nhất hiện nay. Do đó, kiến nghị Sở Nội vụ nên nghiên cứu các hồ sơ gửi về sở để nhận tiền thu hút nhân tài không nên cử những công chức đi học ở lò luyện đơn luyện ra thạc sĩ, tiến sĩ kém chất lượng nhất như hiện nay Tôi đọc báo thấy thông tin đây là lò luyện thạc sĩ, tiến sĩ ra lò nhanh nhất hiện nay.Trân trọng./.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 11/11/2016 - 08 Giờ 53 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở ghi nhận ý kiến đóng góp của bạn, Sở sẽ nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh về nội dung như bạn đã nêu.

Trân Trọng./.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Công chức viên chức số điện thoại 0663839968


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: PHẢN ÁNH VỚI SỞ NỘI VỤ
 Nội dung câu hỏi:

Hiện nay tôi thấy tỉnh cử nhiều công chức đi học cao học ở trường Học viện khoa học xã hội, các trường dân lập..... là một trong những trường bị tay tiếng nhất về chất lượng đào tạo, kém chất lượng đào tạo, thi đầu vào cũng như không thi........như báo chí nêu rất nhiều về trường này đây là một cái lò luyện đơn luyện ra các thạc sĩ, tiến sĩ kém chất lượng nhất hiện nay. Do đó, kiến nghị Sở Nội vụ nên nghiên cứu các hồ sơ gửi về sở để nhận tiền thu hút nhân tài không nên cử những công chức đi học ở lò luyện đơn luyện ra thạc sĩ, tiến sĩ kém chất lượng nhất như hiện nay Tôi đọc báo thấy thông tin đây là lò luyện thạc sĩ, tiến sĩ ra lò nhanh nhất hiện nay.Trân trọng./.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Hiện nay tôi thấy tỉnh cử nhiều công chức đi học cao học ở trường Học viện khoa học xã hội, các trường dân lập..... là một trong những trường bị tay tiếng nhất về chất lượng đào tạo, kém chất lượng đào tạo, thi đầu vào cũng như không thi........như báo chí nêu rất nhiều về trường này đây là một cái lò luyện đơn luyện ra các thạc sĩ, tiến sĩ kém chất lượng nhất hiện nay. Do đó, kiến nghị Sở Nội vụ nên nghiên cứu các hồ sơ gửi về sở để nhận tiền thu hút nhân tài không nên cử những công chức đi học ở lò luyện đơn luyện ra thạc sĩ, tiến sĩ kém chất lượng nhất như hiện nay Tôi đọc báo thấy thông tin đây là lò luyện thạc sĩ, tiến sĩ ra lò nhanh nhất hiện nay.Trân trọng./.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: