(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: NGHĨ PHÉP NĂM CÔNG CHỨC XẢ
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 30/09/2016 - 13 Giờ 43 phút     Ngày chuyển: 30/09/2016 - 13 Giờ 45 phút

Nội dung câu hỏi:

công chức làm việc tại 15 xã của UBND HUYỆN CHÂU THÀNH, THÌ CÓ ĐUỘC HƯỞNG NGHĨ PHÉP NĂM VỚI CHẾ ĐỘ 12 NGÀY TRONG MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC BÌNH THƯỜNG THEO LUẬT LAO ĐỘNG HAY KHÔNG, NẾU CÓ THÌ PHẢI XIN CHỦ TỊCH XÃ HAY PHÒNG NỘI VỤ VỀ SỐ NGÀY NGHĨ TRÊN, NẾU MUỐN NGHĨ LIÊN TIẾP 12 NGÀY THÌ XIN CHỦ TỊCH XÃ HAY PHÒNG NỘI VỤ? 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     
Thời gian trả lời: 12/10/2016 - 08 Giờ 36 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Điều 111 của Bộ Luật Lao động năm 2012 có quy định rõ về chế độ nghỉ phép hàng năm của cán bộ, công chức:

1. Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

2. Người sử dụng lao động có quyền quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động.

3. Người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

4. Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm.

như vậy trường hợp của anh/chị sẽ được giải quyết theo chế độ, do thủ trưởng người đứng đầu cơ quan xác nhận nghỉ phép


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: NGHĨ PHÉP NĂM CÔNG CHỨC XẢ
 Nội dung câu hỏi:

công chức làm việc tại 15 xã của UBND HUYỆN CHÂU THÀNH, THÌ CÓ ĐUỘC HƯỞNG NGHĨ PHÉP NĂM VỚI CHẾ ĐỘ 12 NGÀY TRONG MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC BÌNH THƯỜNG THEO LUẬT LAO ĐỘNG HAY KHÔNG, NẾU CÓ THÌ PHẢI XIN CHỦ TỊCH XÃ HAY PHÒNG NỘI VỤ VỀ SỐ NGÀY NGHĨ TRÊN, NẾU MUỐN NGHĨ LIÊN TIẾP 12 NGÀY THÌ XIN CHỦ TỊCH XÃ HAY PHÒNG NỘI VỤ? 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

công chức làm việc tại 15 xã của UBND HUYỆN CHÂU THÀNH, THÌ CÓ ĐUỘC HƯỞNG NGHĨ PHÉP NĂM VỚI CHẾ ĐỘ 12 NGÀY TRONG MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC BÌNH THƯỜNG THEO LUẬT LAO ĐỘNG HAY KHÔNG, NẾU CÓ THÌ PHẢI XIN CHỦ TỊCH XÃ HAY PHÒNG NỘI VỤ VỀ SỐ NGÀY NGHĨ TRÊN, NẾU MUỐN NGHĨ LIÊN TIẾP 12 NGÀY THÌ XIN CHỦ TỊCH XÃ HAY PHÒNG NỘI VỤ? 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: