(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Xác định lại diện tích đất
Người hỏi : Tập thể người dân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: ninh trung, ninh sơn, thành phố Tây Ninh
Ngày hỏi: 29/09/2016 - 08 Giờ 10 phút     Ngày chuyển: 29/09/2016 - 08 Giờ 17 phút

Nội dung câu hỏi:

Ngày 28/8/2016 chúng tôi có gửi hồ sơ đến: Sở Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh; Ủy ban nhân dân phường Ninh Sơn, nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết. Với nội dung như sau:

Chúng tôi là đại diện các thửa đất số 524, 556, 573, 592 tờ bản đồ số 31 thuộc Đường số 32-Đường Bời Lời, khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh.  Trong đó các thửa số 524, 556, 573 đã xây nhà ở, riêng thửa số 592 chưa xây nhà, nay chúng tôi có nhu cầu làm hàng rào để bảo vệ đất, tuy nhiên diện tích đất thực tế không đúng với diện tích đất trên giấy CNQSDĐ, mất hơn 3m chiều dài đất. Chúng tôi có xem lại giấy tờ gốc của ông Nguyễn Đình Trung trước khi sang nhượng cho chúng tôi, thì giấy tờ gốc và giấy tờ được cấp cho chúng tôi là hoàn toàn đúng và phù hợp. Tuy nhiên, diện tích đất thực tế lại mất hơn 3m chiều dài (tức hướng Đông, Tây, chiều dài trên GCNQSDĐ 26,8m nhưng thực tế chỉ có 23,5m).  Vì vậy, chúng tôi kính đề nghị chính quyền quản lý đất đai xem lại diện tích, tọa độ các thửa đất xung quanh (tức hướng Tây khu đất chúng tôi, ai thừa đất, ai thiếu đất), đồng thời chỉ cho chúng tôi biết ranh giới đất phù hợp với diện tích đất trên giấy CNQSDĐ, để chúng tôi có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và đóng thuế đất nhà nước theo quy định của Luật Đất đai.

Trân trọng./.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 18/10/2016 - 16 Giờ 11 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sau khi nghiên cứu câu hỏi và đối chiếu các văn bản quy định của pháp luật đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường  tỉnh Tây Ninh trả lời như sau:

Theo quy định tại điểm 1.2 khoản 1 Điều 11 thông tư 25/2014/TT-BTNMT về xác định ranh giới thửa đất như sau:

Ranh, giới thửa đất được xác định theo hiện trạng đang sử dụng, quản lý và chỉnh lý theo kết quả cấp Giấy chứng nhận, bản án của tòa án có hiệu lực thi hành, kết quả giải quyết tranh chấp của cấp có thẩm quyền, các quyết định hành chính của cấp có thẩm quyền có liên quan đến ranh giới thửa đất.

 Trường hợp đang có tranh chấp về ranh giới thửa đất thì đơn vị đo đạc có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có thửa đất để giải quyết. Trường hợp tranh chấp chưa giải quyết xong trong thời gian đo đạc ở địa phương mà xác định được ranh giới thực tế đang sử dụng, quản lý thì đo đạc theo ranh giới thực tế đang sử dụng, quản lý đó; nếu không thể xác định được ranh giới thực tế đang sử dụng, quản lý thì được phép đo vẽ khoanh bao các thửa đất tranh chấp; đơn vị đo đạc có trách nhiệm lập bản mô tả thực trạng phần đất đang tranh chấp thành 02 bản, một bản lưu hồ sơ đo đạc, một bản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để thực hiện các bước giải quyết tranh chấp tiếp theo theo thẩm quyền.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 86 Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 15/5/2014 về thủ tục đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp.

“2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.”

Từ những căn cứ trên trường hợp này các hộ có đất nêu trên đến liên hệ trực tiếp tại Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh thành phố Tây Ninh nộp đơn yêu cầu đo đạc xác định lại vị trí diện tích đất thực tế đối chiếu với hồ sơ địa chính, hồ sơ cấp giấy lưu trữ tại chi nhánh nhằm xác minh tính pháp lý, tình trạng tranh chấp để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 18/10/2016 - 07 Giờ 33 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND Thành phố đã chỉ đạo giao UBND phường Ninh Sơn chủ trì, phối hợp Văn phòng Đăng ký QSD Đất tiến hành đo đạc thực tế (dự kiến 19/10/2016) và có hướng xử lý thích hợp. Xin báo cho bạn được rõ.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Xác định lại diện tích đất
 Nội dung câu hỏi:

Ngày 28/8/2016 chúng tôi có gửi hồ sơ đến: Sở Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh; Ủy ban nhân dân phường Ninh Sơn, nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết. Với nội dung như sau:

Chúng tôi là đại diện các thửa đất số 524, 556, 573, 592 tờ bản đồ số 31 thuộc Đường số 32-Đường Bời Lời, khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh.  Trong đó các thửa số 524, 556, 573 đã xây nhà ở, riêng thửa số 592 chưa xây nhà, nay chúng tôi có nhu cầu làm hàng rào để bảo vệ đất, tuy nhiên diện tích đất thực tế không đúng với diện tích đất trên giấy CNQSDĐ, mất hơn 3m chiều dài đất. Chúng tôi có xem lại giấy tờ gốc của ông Nguyễn Đình Trung trước khi sang nhượng cho chúng tôi, thì giấy tờ gốc và giấy tờ được cấp cho chúng tôi là hoàn toàn đúng và phù hợp. Tuy nhiên, diện tích đất thực tế lại mất hơn 3m chiều dài (tức hướng Đông, Tây, chiều dài trên GCNQSDĐ 26,8m nhưng thực tế chỉ có 23,5m).  Vì vậy, chúng tôi kính đề nghị chính quyền quản lý đất đai xem lại diện tích, tọa độ các thửa đất xung quanh (tức hướng Tây khu đất chúng tôi, ai thừa đất, ai thiếu đất), đồng thời chỉ cho chúng tôi biết ranh giới đất phù hợp với diện tích đất trên giấy CNQSDĐ, để chúng tôi có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và đóng thuế đất nhà nước theo quy định của Luật Đất đai.

Trân trọng./.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Ngày 28/8/2016 chúng tôi có gửi hồ sơ đến: Sở Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh; Ủy ban nhân dân phường Ninh Sơn, nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết. Với nội dung như sau:

Chúng tôi là đại diện các thửa đất số 524, 556, 573, 592 tờ bản đồ số 31 thuộc Đường số 32-Đường Bời Lời, khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh.  Trong đó các thửa số 524, 556, 573 đã xây nhà ở, riêng thửa số 592 chưa xây nhà, nay chúng tôi có nhu cầu làm hàng rào để bảo vệ đất, tuy nhiên diện tích đất thực tế không đúng với diện tích đất trên giấy CNQSDĐ, mất hơn 3m chiều dài đất. Chúng tôi có xem lại giấy tờ gốc của ông Nguyễn Đình Trung trước khi sang nhượng cho chúng tôi, thì giấy tờ gốc và giấy tờ được cấp cho chúng tôi là hoàn toàn đúng và phù hợp. Tuy nhiên, diện tích đất thực tế lại mất hơn 3m chiều dài (tức hướng Đông, Tây, chiều dài trên GCNQSDĐ 26,8m nhưng thực tế chỉ có 23,5m).  Vì vậy, chúng tôi kính đề nghị chính quyền quản lý đất đai xem lại diện tích, tọa độ các thửa đất xung quanh (tức hướng Tây khu đất chúng tôi, ai thừa đất, ai thiếu đất), đồng thời chỉ cho chúng tôi biết ranh giới đất phù hợp với diện tích đất trên giấy CNQSDĐ, để chúng tôi có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và đóng thuế đất nhà nước theo quy định của Luật Đất đai.

Trân trọng./.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: