(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Giải quyết ô nhiễm không khí
Người hỏi : Người dân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 29/09/2016 - 09 Giờ 55 phút     Ngày chuyển: 29/09/2016 - 09 Giờ 56 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi chuyên mục: Tôi có 1 câu hỏi liên quan đến lĩnh vực môi trường, cụ thể câu hỏi như sau

Thời gian gần đây khi chúng ta lưu thông trên đường từ Hòa Thành đến TP.Tây Ninh đều nghe mùi khí thải, hăn, gắt rất khó chịu từ các nhà máy chế biến mũ cao su. Khí thải này mắt thường không nhìn thấy được nhưng khi hít phải rất khó chịu, kho cổ họng. Tôi xin hỏi sở Tài nguyên và môi trường có phát hiện ra vấn đề này chưa? nếu có phát hiện đã có cách xử lý chưa? 

Xin cám ơn chuyên mục.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 03/10/2016 - 08 Giờ 43 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh xin được trả lời câu hỏi như sau;

Do câu hỏi của bạn chưa rỏ nên sở không thể đi xác minh được, vì vậy bạn có thể cho biết thêm trên tuyến đường từ huyện Hoà Thành đến Tp Tây Ninh là ở đường nào ? đoạn nào ? để sở cử người xuống xác minh và kiểm tra độ ô nhiêm không khí ở đó.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Giải quyết ô nhiễm không khí
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi chuyên mục: Tôi có 1 câu hỏi liên quan đến lĩnh vực môi trường, cụ thể câu hỏi như sau

Thời gian gần đây khi chúng ta lưu thông trên đường từ Hòa Thành đến TP.Tây Ninh đều nghe mùi khí thải, hăn, gắt rất khó chịu từ các nhà máy chế biến mũ cao su. Khí thải này mắt thường không nhìn thấy được nhưng khi hít phải rất khó chịu, kho cổ họng. Tôi xin hỏi sở Tài nguyên và môi trường có phát hiện ra vấn đề này chưa? nếu có phát hiện đã có cách xử lý chưa? 

Xin cám ơn chuyên mục.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi chuyên mục: Tôi có 1 câu hỏi liên quan đến lĩnh vực môi trường, cụ thể câu hỏi như sau

Thời gian gần đây khi chúng ta lưu thông trên đường từ Hòa Thành đến TP.Tây Ninh đều nghe mùi khí thải, hăn, gắt rất khó chịu từ các nhà máy chế biến mũ cao su. Khí thải này mắt thường không nhìn thấy được nhưng khi hít phải rất khó chịu, kho cổ họng. Tôi xin hỏi sở Tài nguyên và môi trường có phát hiện ra vấn đề này chưa? nếu có phát hiện đã có cách xử lý chưa? 

Xin cám ơn chuyên mục.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: