(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Vấn đề trong luân chuyển cán bộ ngành giáo dục huyện Tân Biên
Người hỏi : Nguyễn Văn Thanh     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Tân Biên
Ngày hỏi: 30/09/2016 - 10 Giờ 05 phút     Ngày chuyển: 30/09/2016 - 13 Giờ 45 phút

Nội dung câu hỏi:
Tôi là một người dân của huyện Tân Biên, những ngày gần đây nghe xôn xao dư luận của ngành giáo dục Tân Biên về việc luân chuyển cán bộ quản lí và giáo viên có liên quan đến việc lót tiền, chạy quyền, chạy tiền, chạy chức, chạy trường. Sự việc liên quan đến ông  Xuân, bà Bình, ông Chương, ông Hải và một số cán bộ, giáo viên khác đã đút lót cho ông Sỹ và bà Yên để được luân chuyển theo đúng nguyện vọng. Thông tin dư luận cụ thể như sau, ông Xuân đã lót tay cho bà Yên số tiền 40 triệu, ông Sỹ 20 triệu, ông Chương lót tay cho ông Sỹ số tiền 50 triệu, bà Yên 70 triệu, bà Bình lót tay cho ông Sỹ 25 triệu, bà Yên 40 triệu, ông Hải lót tay cho ông Sỹ 20 triệu, bà Yên 40 triệu. Ngoài ra, còn có dư luận cho rằng ông Sỹ làm các bộ tổ chức của PGD Tân Biên nhiều năm, khi tham mưu đề bạt cho lãnh đạo về việc luân chuyển cán bộ, giáo viên thì đặt vấn đề cho cán bộ, giáo viên có liên quan phải lót tay để được luân chuyển đúng nguyện vọng thuận lợi.

Nếu để các luồng dư luận này còn tồn tại tràn lan ngoài xã hội như thì liệu có nên không? Tôi kính mong các cấp có thẩm quyền điều tra làm rõ, xem xét, xác minh những dư luận tôi vừa nêu, và xử lí triệt để các trường hợp tiêu cực, gây xôn xao dư luận trong ngành giáo dục của huyện Tân Biên. 

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 04/10/2016 - 15 Giờ 57 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ngày 30 tháng 9 năm 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo có nhận được thông tin của người dân cư trú trong huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh phản ánh (qua cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo) về thực trạng công chức, viên chức quản lý và giáo viên  “chạy” luân chuyển trong Ngành Giáo dục – Đào tạo Tân Biên có liên quan đến một số công chức có thẩm quyền điều động, luân chuyển đang công tác tại Phòng Giáo dục – Đào tạo Tân Biên như nội dung đã nêu trong thông tin phản ánh.

Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP, ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ Quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục và Thông tư Liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, theo đó Phòng Giáo dục – Đào tạo Tân Biên thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện Tân Biên.

 Vì vậy, người gửi thông tin liên hệ đến UBND huyện Tân Biên để dược xem xét./.

            Chào thân ái và đoàn kết.


Lịch sử chỉnh sửa

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Tân Biên     
Thời gian trả lời: 03/10/2016 - 14 Giờ 55 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

     UBND huyện Tân Biên trả lời câu hỏi của bạn như sau:

     Nội dung câu hỏi của bạn, liên quan đến việc tố cáo, đề nghị bạn có đơn (kèm theo chứng cứ có liên quan đến vụ việc trên) gửi đến Ban Tiếp công dân huyện, để chuyển đến cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

   Trân trọng!


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Vấn đề trong luân chuyển cán bộ ngành giáo dục huyện Tân Biên
 Nội dung câu hỏi:
Tôi là một người dân của huyện Tân Biên, những ngày gần đây nghe xôn xao dư luận của ngành giáo dục Tân Biên về việc luân chuyển cán bộ quản lí và giáo viên có liên quan đến việc lót tiền, chạy quyền, chạy tiền, chạy chức, chạy trường. Sự việc liên quan đến ông  Xuân, bà Bình, ông Chương, ông Hải và một số cán bộ, giáo viên khác đã đút lót cho ông Sỹ và bà Yên để được luân chuyển theo đúng nguyện vọng. Thông tin dư luận cụ thể như sau, ông Xuân đã lót tay cho bà Yên số tiền 40 triệu, ông Sỹ 20 triệu, ông Chương lót tay cho ông Sỹ số tiền 50 triệu, bà Yên 70 triệu, bà Bình lót tay cho ông Sỹ 25 triệu, bà Yên 40 triệu, ông Hải lót tay cho ông Sỹ 20 triệu, bà Yên 40 triệu. Ngoài ra, còn có dư luận cho rằng ông Sỹ làm các bộ tổ chức của PGD Tân Biên nhiều năm, khi tham mưu đề bạt cho lãnh đạo về việc luân chuyển cán bộ, giáo viên thì đặt vấn đề cho cán bộ, giáo viên có liên quan phải lót tay để được luân chuyển đúng nguyện vọng thuận lợi.

Nếu để các luồng dư luận này còn tồn tại tràn lan ngoài xã hội như thì liệu có nên không? Tôi kính mong các cấp có thẩm quyền điều tra làm rõ, xem xét, xác minh những dư luận tôi vừa nêu, và xử lí triệt để các trường hợp tiêu cực, gây xôn xao dư luận trong ngành giáo dục của huyện Tân Biên. 

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:
Tôi là một người dân của huyện Tân Biên, những ngày gần đây nghe xôn xao dư luận của ngành giáo dục Tân Biên về việc luân chuyển cán bộ quản lí và giáo viên có liên quan đến việc lót tiền, chạy quyền, chạy tiền, chạy chức, chạy trường. Sự việc liên quan đến ông  Xuân, bà Bình, ông Chương, ông Hải và một số cán bộ, giáo viên khác đã đút lót cho ông Sỹ và bà Yên để được luân chuyển theo đúng nguyện vọng. Thông tin dư luận cụ thể như sau, ông Xuân đã lót tay cho bà Yên số tiền 40 triệu, ông Sỹ 20 triệu, ông Chương lót tay cho ông Sỹ số tiền 50 triệu, bà Yên 70 triệu, bà Bình lót tay cho ông Sỹ 25 triệu, bà Yên 40 triệu, ông Hải lót tay cho ông Sỹ 20 triệu, bà Yên 40 triệu. Ngoài ra, còn có dư luận cho rằng ông Sỹ làm các bộ tổ chức của PGD Tân Biên nhiều năm, khi tham mưu đề bạt cho lãnh đạo về việc luân chuyển cán bộ, giáo viên thì đặt vấn đề cho cán bộ, giáo viên có liên quan phải lót tay để được luân chuyển đúng nguyện vọng thuận lợi.

Nếu để các luồng dư luận này còn tồn tại tràn lan ngoài xã hội như thì liệu có nên không? Tôi kính mong các cấp có thẩm quyền điều tra làm rõ, xem xét, xác minh những dư luận tôi vừa nêu, và xử lí triệt để các trường hợp tiêu cực, gây xôn xao dư luận trong ngành giáo dục của huyện Tân Biên. 

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: