(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Chinh sách miễn, giảm học phí.
Người hỏi : Lưu Văn Sành     Số điện thoại: 01667706500     Email: sanhlv02@pvu.edu.vn     Địa chỉ: Tân Châu-Tây Ninh
Ngày hỏi: 29/09/2016 - 10 Giờ 33 phút     Ngày chuyển: 29/09/2016 - 11 Giờ 11 phút

Nội dung câu hỏi:

Cháu chào các cô/chú.

Cháu là Sành, hiện là sinh viên Đại học Chính quy, bố cháu là thương binh 4/4 và bị ảnh hưởng của chất độc hóa học. Cháu có đóng học phí tại trưởng và gửi giấy về huyện làm hồ sơ để xin lại tiền học phí nhưng bên phòng Lao Động-Thương Binh và Xã Hội huyện bảo chưa có chỉ thị bên trên và bảo sang gặp phòng Giáo dục-Đào Tạo, rồi phòng GD-ĐT lại bảo liên hệ với trường cháu đang học giả quyết. Vậy cháu phải liên hệ với ai để giải quyết ạ? Và cho cháu hỏi là với trường hợp của cháu theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP về chính sách miễn giảm học phí thì cháu được miễn học phí 100% phải không ạ?

Cháu cám ơn các cô/chú.

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội     
Thời gian trả lời: 27/10/2016 - 15 Giờ 57 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2020-2021.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã trả lời.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 04/10/2016 - 08 Giờ 24 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Phòng Kế hoạch Tài chính trả lời câu hỏi của em như sau:

Căn cứ Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ về việc Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2020-2021.

Căn cứ và Công văn 4093/VP-KTTC ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc triển khai thực hiện chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh, sinh viên nghèo, Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời nội dung câu hỏi Chính sách miễn, giảm học phí của em như sau:

1.Theo nội dung của Nghị định, Thông tư liên tịch và Công văn nêu trên, Bố em là thương binh 4/4 và bị ảnh hưởng của chất độc hóa học thì em thuộc đối tượng miễn học phí theo Điểm a Khoản 2 Điều 4, TTLT 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016.

2.Thủ tục:

a) Đối với người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập:  Đối với các đối tượng thuộc diện miễn, giảm học phí học ở cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học: Mẫu đơn theo phụ lục IV.

- Bản sao chứng thực giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với các đối tượng sau: Giấy xác nhận của cơ quan quản lý đối tượng người có công đối với đối tượng được quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 4, TTLT 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016;

- Người học thuộc diện miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập chỉ phải làm 01 bộ hồ sơ nộp lần đầu cho cả thời gian học tập.

- Trình tự thực hiện: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày khai giảng năm học, cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em học mẫu giáo, học sinh phổ thông, học viên học chương trình trung học cơ sở và trung học phổ thông học ở các trung tâm giáo dục thường xuyên; học sinh, sinh viên, học viên học ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học có Đơn đề nghị miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập và bản sao giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập gửi cơ sở giáo dục quy định tại  Điểm b Khoản 1 Điều 5, TTLT 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016.

b) Đối với người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập; cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc doanh nghiệp nhà nước, tổ chức kinh tế trình tự thực hiện và hồ sơ như sau:

Trong vòng 45 ngày kể từ ngày bắt đầu khai giảng năm học, cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em học mẫu giáo, học sinh phổ thông; học sinh, sinh viên học ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học phải làm đơn có xác nhận của nhà trường gửi về phòng lao động – thương binh và xã hội: Đối với học sinh, sinh viên học ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học (mẫu đơn theo phụ lục VI) quy định tại  Điểm a Khoản 2 Điều 5, TTLT 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016.

3. Vậy có 02 trường hợp:

- Trường hợp 01: Nếu em học tại trường đại học công lập sau khi hoàn tất thủ tục em gửi về cơ sở giáo dục để được giải quyết;

- Trường hợp 02: Nếu em học tại trường đại học ngoài công lập sau khi hoàn tất thủ tục em gửi về phòng lao động – thương binh và xã hội để được giải quyết.

Trân trọng trả lời./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Chinh sách miễn, giảm học phí.
 Nội dung câu hỏi:

Cháu chào các cô/chú.

Cháu là Sành, hiện là sinh viên Đại học Chính quy, bố cháu là thương binh 4/4 và bị ảnh hưởng của chất độc hóa học. Cháu có đóng học phí tại trưởng và gửi giấy về huyện làm hồ sơ để xin lại tiền học phí nhưng bên phòng Lao Động-Thương Binh và Xã Hội huyện bảo chưa có chỉ thị bên trên và bảo sang gặp phòng Giáo dục-Đào Tạo, rồi phòng GD-ĐT lại bảo liên hệ với trường cháu đang học giả quyết. Vậy cháu phải liên hệ với ai để giải quyết ạ? Và cho cháu hỏi là với trường hợp của cháu theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP về chính sách miễn giảm học phí thì cháu được miễn học phí 100% phải không ạ?

Cháu cám ơn các cô/chú.

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cháu chào các cô/chú.

Cháu là Sành, hiện là sinh viên Đại học Chính quy, bố cháu là thương binh 4/4 và bị ảnh hưởng của chất độc hóa học. Cháu có đóng học phí tại trưởng và gửi giấy về huyện làm hồ sơ để xin lại tiền học phí nhưng bên phòng Lao Động-Thương Binh và Xã Hội huyện bảo chưa có chỉ thị bên trên và bảo sang gặp phòng Giáo dục-Đào Tạo, rồi phòng GD-ĐT lại bảo liên hệ với trường cháu đang học giả quyết. Vậy cháu phải liên hệ với ai để giải quyết ạ? Và cho cháu hỏi là với trường hợp của cháu theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP về chính sách miễn giảm học phí thì cháu được miễn học phí 100% phải không ạ?

Cháu cám ơn các cô/chú.

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: