(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: tuyển giáo viên
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: tân châu, tây ninh
Ngày hỏi: 24/08/2016 - 18 Giờ 06 phút     Ngày chuyển: 25/08/2016 - 08 Giờ 37 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính thưa Sở GD và ĐT Tây Ninh, cho em hỏi năm nay Sở có tuyển viên chức không?

Mong chờ sự trả lời của SỞ GD & ĐT Tây Ninh!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 28/08/2016 - 11 Giờ 17 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Về câu hỏi của bạn thì khi nào có chủ trương về việc tuyển dụng viên chức năm học 2016 - 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh sẽ thông báo trên website của Sở tại địa chỉ: www.tayninh.edu.vn


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: tuyển giáo viên
 Nội dung câu hỏi:

Kính thưa Sở GD và ĐT Tây Ninh, cho em hỏi năm nay Sở có tuyển viên chức không?

Mong chờ sự trả lời của SỞ GD & ĐT Tây Ninh!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính thưa Sở GD và ĐT Tây Ninh, cho em hỏi năm nay Sở có tuyển viên chức không?

Mong chờ sự trả lời của SỞ GD & ĐT Tây Ninh!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: