(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Giáo dục
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 24/08/2016 - 10 Giờ 51 phút     Ngày chuyển: 24/08/2016 - 10 Giờ 55 phút

Nội dung câu hỏi:

Theo thông tư 17-BGD-ĐT quy định " việc bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém" là trách nhiệm của nhà trường. Không được thu tiền. Nhưng Trường THCS Thị Trấn tân Châu- Tây Ninh lại xã hội hóa-Vận động PHHS có con là học sinh giỏi vòng huyện vòng tỉnh đóng tiền bồi dưỡng cho giáo viên- việc làm này đúng hay sai?( Việc này đã diễn ra nhiều năm nay và mỗi năm đều vận động ở mức cao hơn). Nếu sai sẽ bị xử lí như thế nào?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 28/08/2016 - 11 Giờ 22 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Về câu hỏi của bạn, Thanh trả Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh đề nghị bạn gửi phản ảnh về thông tin này đến Trưởng phòng GDĐT Tân Châu, là cơ quan quản lý trực tiếp Trường THCS Thạnh Đông, THCS Thị Trấn Tân Châu để được xử lý theo quy định.

Trân trọng!


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Giáo dục
 Nội dung câu hỏi:

Theo thông tư 17-BGD-ĐT quy định " việc bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém" là trách nhiệm của nhà trường. Không được thu tiền. Nhưng Trường THCS Thị Trấn tân Châu- Tây Ninh lại xã hội hóa-Vận động PHHS có con là học sinh giỏi vòng huyện vòng tỉnh đóng tiền bồi dưỡng cho giáo viên- việc làm này đúng hay sai?( Việc này đã diễn ra nhiều năm nay và mỗi năm đều vận động ở mức cao hơn). Nếu sai sẽ bị xử lí như thế nào?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Theo thông tư 17-BGD-ĐT quy định " việc bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém" là trách nhiệm của nhà trường. Không được thu tiền. Nhưng Trường THCS Thị Trấn tân Châu- Tây Ninh lại xã hội hóa-Vận động PHHS có con là học sinh giỏi vòng huyện vòng tỉnh đóng tiền bồi dưỡng cho giáo viên- việc làm này đúng hay sai?( Việc này đã diễn ra nhiều năm nay và mỗi năm đều vận động ở mức cao hơn). Nếu sai sẽ bị xử lí như thế nào?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: