(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Kiến nghị chấn chỉnh tác phong làm việc cán bộ VPĐK huyện Tân Châu
Người hỏi : Công dân Tây Ninh     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 24/08/2016 - 14 Giờ 13 phút     Ngày chuyển: 24/08/2016 - 14 Giờ 25 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi là công dân sống tại huyện Tân Châu. Sáng nay tôi có đến VPĐKQSDĐ chi nhánh huyện Tân Châu trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh để làm giấy tờ đất. Tôi không bàn về vấn đề thủ tục hành chính mà điều tôi muốn nói ở đây là thái độ phục vụ của cán bộ nơi đây. Nói chung chung thì tội cho những người làm việc tốt, biết nghĩ cho dân. Tôi chỉ thấy thắc mắc là tại sao Giám đốc thì nói chuyện lịch sự, tế nhị còn nhân viên ở đây một số người lại tiết kiệm lời nói đến vậy. Công dân chúng tôi đâu có bắt buộc họ phải cười niềm nở vì chúng tôi cũng biết một ngày họ tiếp nhận bao nhiêu là hồ sơ nhưng ít ra cũng phải nói chuyện to rõ và hướng dẫn chúng tôi có chủ ngữ, vị ngữ xưng hô một chút. Hỏi gì cũng " cầm cái này đi ra chỗ này, ra chỗ kia...mà không nói cụ thể là ra chỗ đó gặp ai đó để làm cái gì? Có thắc mắc thì cũng được nói lại cụt ngủn, nét mặt thì nhăn nhó hoặc trơ ra không một chút tình người. Điển hình là cái cô tên Hường (đang có bầu) và cô Ngân. Tôi và những người xung quanh đi làm giấy tờ mà đều phải thốt lên "sao 2 cái cô này thái độ kinh khủng thế"!. Thiết nghĩ chúng tôi cũng đáng tuổi cha mẹ của các cô ấy mà còn bị đối xử thế thì những người trẻ hơn còn thế nào. Hay do tại chúng tôi không "lót tay" nên họ gây nhũng nhiễu. Cũng là con người như nhau mà họ còn được nhà nước trả lương thì sao phải như vậy. Qua bao đợt TXCT chúng tôi cũng đều ý kiến yêu cầu chấn chỉnh mà chẳng thấy có tiến triển gì. Chúng tôi viết lên đâu để góp ý và tha thiết mong có sự thay đổi chứ không phải để bêu xấu cán bộ. Nên rất mong Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh làm việc lại với đơn vị và nghiêm khắc chấn chỉnh để người dân chúng tôi thấy không còn bức xúc nữa.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 05/09/2016 - 10 Giờ 18 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh xin được trả lời câu hỏi như sau:

Căn cứ vào báo cáo giải trình của cán bộ Trần Thị Kiều Ngân và Bùi Thị Thu Hường của Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Tân Châu.

Được sự chỉ đạo của BGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường và Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh về nội dung ứng xử của cán bộ khi tiếp dân đã được quán triệt bằng văn bản và trong các cuộc họp giao ban của Văn phòng Đăng ký đất đai, nhưng đến nay vẫn có trường hợp người dân phản ảnh  trên hộp thư điện tử Sở Tài nguyên và Môi Trường.Thông qua nội dung giải trình của 02 cán bộ nêu trên Văn phòng Đăng ký đất đai trả lời cho công dân được biết:

Hiện nay chi nhánh Tân Châu giải quyết khối lượng hồ sơ rất lớn, trang thiết bị củ, thiếu và nhân sự không đủ để giải quyết lương hồ sơ của chi nhánh nên việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ  chậm là do mạng kết nối chương trình một cửa để in phiếu tiếp nhận hồ sơ chậm dẫn tới việc trả hồ sơ không đáp ứng kịp thời làm người dân phiền hà, việc ứng xử của cán bộ chưa được mềm dẽo cũng có phần ảnh hưởng do những vấn đề nêu trên. Lãnh đạo của chi nhánh Tân Châu sau khi nhận nội dung phản ảnh đã chỉ đạo cán bộ làm giải trình và mở cuộc họp đơn vị để kiểm tra làm rõ, sau khi có kết luận của Lãnh đạo chi nhánh Tân Châu xác định rõ cán bộ có sai phạm đúng theo nội dung phản ảnh sẽ có Văn bản xin lỗi gởi qua hộp thư điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển đến công dân trong thời gian gần nhất.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Kiến nghị chấn chỉnh tác phong làm việc cán bộ VPĐK huyện Tân Châu
 Nội dung câu hỏi:

Tôi là công dân sống tại huyện Tân Châu. Sáng nay tôi có đến VPĐKQSDĐ chi nhánh huyện Tân Châu trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh để làm giấy tờ đất. Tôi không bàn về vấn đề thủ tục hành chính mà điều tôi muốn nói ở đây là thái độ phục vụ của cán bộ nơi đây. Nói chung chung thì tội cho những người làm việc tốt, biết nghĩ cho dân. Tôi chỉ thấy thắc mắc là tại sao Giám đốc thì nói chuyện lịch sự, tế nhị còn nhân viên ở đây một số người lại tiết kiệm lời nói đến vậy. Công dân chúng tôi đâu có bắt buộc họ phải cười niềm nở vì chúng tôi cũng biết một ngày họ tiếp nhận bao nhiêu là hồ sơ nhưng ít ra cũng phải nói chuyện to rõ và hướng dẫn chúng tôi có chủ ngữ, vị ngữ xưng hô một chút. Hỏi gì cũng " cầm cái này đi ra chỗ này, ra chỗ kia...mà không nói cụ thể là ra chỗ đó gặp ai đó để làm cái gì? Có thắc mắc thì cũng được nói lại cụt ngủn, nét mặt thì nhăn nhó hoặc trơ ra không một chút tình người. Điển hình là cái cô tên Hường (đang có bầu) và cô Ngân. Tôi và những người xung quanh đi làm giấy tờ mà đều phải thốt lên "sao 2 cái cô này thái độ kinh khủng thế"!. Thiết nghĩ chúng tôi cũng đáng tuổi cha mẹ của các cô ấy mà còn bị đối xử thế thì những người trẻ hơn còn thế nào. Hay do tại chúng tôi không "lót tay" nên họ gây nhũng nhiễu. Cũng là con người như nhau mà họ còn được nhà nước trả lương thì sao phải như vậy. Qua bao đợt TXCT chúng tôi cũng đều ý kiến yêu cầu chấn chỉnh mà chẳng thấy có tiến triển gì. Chúng tôi viết lên đâu để góp ý và tha thiết mong có sự thay đổi chứ không phải để bêu xấu cán bộ. Nên rất mong Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh làm việc lại với đơn vị và nghiêm khắc chấn chỉnh để người dân chúng tôi thấy không còn bức xúc nữa.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi là công dân sống tại huyện Tân Châu. Sáng nay tôi có đến VPĐKQSDĐ chi nhánh huyện Tân Châu trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh để làm giấy tờ đất. Tôi không bàn về vấn đề thủ tục hành chính mà điều tôi muốn nói ở đây là thái độ phục vụ của cán bộ nơi đây. Nói chung chung thì tội cho những người làm việc tốt, biết nghĩ cho dân. Tôi chỉ thấy thắc mắc là tại sao Giám đốc thì nói chuyện lịch sự, tế nhị còn nhân viên ở đây một số người lại tiết kiệm lời nói đến vậy. Công dân chúng tôi đâu có bắt buộc họ phải cười niềm nở vì chúng tôi cũng biết một ngày họ tiếp nhận bao nhiêu là hồ sơ nhưng ít ra cũng phải nói chuyện to rõ và hướng dẫn chúng tôi có chủ ngữ, vị ngữ xưng hô một chút. Hỏi gì cũng " cầm cái này đi ra chỗ này, ra chỗ kia...mà không nói cụ thể là ra chỗ đó gặp ai đó để làm cái gì? Có thắc mắc thì cũng được nói lại cụt ngủn, nét mặt thì nhăn nhó hoặc trơ ra không một chút tình người. Điển hình là cái cô tên Hường (đang có bầu) và cô Ngân. Tôi và những người xung quanh đi làm giấy tờ mà đều phải thốt lên "sao 2 cái cô này thái độ kinh khủng thế"!. Thiết nghĩ chúng tôi cũng đáng tuổi cha mẹ của các cô ấy mà còn bị đối xử thế thì những người trẻ hơn còn thế nào. Hay do tại chúng tôi không "lót tay" nên họ gây nhũng nhiễu. Cũng là con người như nhau mà họ còn được nhà nước trả lương thì sao phải như vậy. Qua bao đợt TXCT chúng tôi cũng đều ý kiến yêu cầu chấn chỉnh mà chẳng thấy có tiến triển gì. Chúng tôi viết lên đâu để góp ý và tha thiết mong có sự thay đổi chứ không phải để bêu xấu cán bộ. Nên rất mong Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh làm việc lại với đơn vị và nghiêm khắc chấn chỉnh để người dân chúng tôi thấy không còn bức xúc nữa.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: