(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: việc học phụ đạo trái buổi
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 24/08/2016 - 11 Giờ 13 phút     Ngày chuyển: 24/08/2016 - 14 Giờ 23 phút

Nội dung câu hỏi:

Trường không đủ cơ sở vật chất có nên tổ chức dạy thêm trái buổi cho một số lớp hay không? Vì nếu tổ chức sẽ có một số học sinh không được học. dẫn đến học sinh đó phải đi học thêm ở ngoài thì mới bằng những bạn khác. dẫn đến tình trạng chạy trường( chạy vào trường có học 2 buổi), chạy lớp( chạy vào lớp có học 2 buổi). dẫn đến tiêu cực. Vi phạm qui định chạy trường chạy lớp của UBND Tỉnh. ( Theo tôi được biết, TP.HCM cấm dạy thêm trái buổi trong nhà trường). Sự việc trên diễn ra nhiều năm nay tại trường Thạnh Đông, THCS Thị Trấn và một số trường khác trên địa bàn huyện....


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 28/08/2016 - 11 Giờ 21 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Về câu hỏi của bạn, Thanh trả Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh đề nghị bạn gửi phản ảnh về thông tin này đến Trưởng phòng GDĐT Tân Châu, là cơ quan quản lý trực tiếp Trường THCS Thạnh Đông, THCS Thị Trấn Tân Châu để được xử lý theo quy định.

Trân trọng!


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: việc học phụ đạo trái buổi
 Nội dung câu hỏi:

Trường không đủ cơ sở vật chất có nên tổ chức dạy thêm trái buổi cho một số lớp hay không? Vì nếu tổ chức sẽ có một số học sinh không được học. dẫn đến học sinh đó phải đi học thêm ở ngoài thì mới bằng những bạn khác. dẫn đến tình trạng chạy trường( chạy vào trường có học 2 buổi), chạy lớp( chạy vào lớp có học 2 buổi). dẫn đến tiêu cực. Vi phạm qui định chạy trường chạy lớp của UBND Tỉnh. ( Theo tôi được biết, TP.HCM cấm dạy thêm trái buổi trong nhà trường). Sự việc trên diễn ra nhiều năm nay tại trường Thạnh Đông, THCS Thị Trấn và một số trường khác trên địa bàn huyện....

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Trường không đủ cơ sở vật chất có nên tổ chức dạy thêm trái buổi cho một số lớp hay không? Vì nếu tổ chức sẽ có một số học sinh không được học. dẫn đến học sinh đó phải đi học thêm ở ngoài thì mới bằng những bạn khác. dẫn đến tình trạng chạy trường( chạy vào trường có học 2 buổi), chạy lớp( chạy vào lớp có học 2 buổi). dẫn đến tiêu cực. Vi phạm qui định chạy trường chạy lớp của UBND Tỉnh. ( Theo tôi được biết, TP.HCM cấm dạy thêm trái buổi trong nhà trường). Sự việc trên diễn ra nhiều năm nay tại trường Thạnh Đông, THCS Thị Trấn và một số trường khác trên địa bàn huyện....

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: