(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Về việc ô nhiễm mùi hôi thối của cao su Liên Anh tại xã Bình Minh
Người hỏi : chú Bảy     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 07/08/2016 - 08 Giờ 02 phút     Ngày chuyển: 08/08/2016 - 07 Giờ 10 phút

Nội dung câu hỏi:

Như tiêu đề thì tại xã Bình Minh đang bị ô nhiễm mùi hôi thối của cao su Liên Anh, tôi sống ở đây cũng rất lâu rồi, cứ những ngày mưa là mùi hôi thối bốc lên không chịu nổi, nhiều khi muốn mở cửa nhà cho thoáng mát cũng không mở được vì mở ra thì càng nồng nặc, theo tôi biết cũng có kiến nghị ra Xã nhưng cũng đâu vào đấy, mọi người hay nói chơi là tới làm việc thì CTY bao thư xong về. Vấn đề tồn tại nay cũng hơn 15 năm, khu dân cư mà lúc nào cũng chịu mùi hôi thối như vầy thì rất khó chịu. Nguồn nước thì sử dụng bình thường không có vấn đề gì, chỉ có mùi hôi thối là lúc nào cũng bị. Mong các cơ quan chức năng có biện pháp cho CTY Liên Anh để khu dân cư có nguồn không khí trong lành hơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 17/08/2016 - 07 Giờ 48 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh xin được trả lời câu hỏi như sau:

Từ năm 2011, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh thì Công ty đã di dời dây chuyền sản xuất mủ tạp ra khỏi nhà máy để khắc phục mùi hôi gây ô nhiễm môi trường. Ngày 21/01/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Tây Ninh, UBND xã Bình Minh kiểm tra việc thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường đối với nhà máy, kết quả: đã xây dựng hệ thống xử lý khí thải cho lò sấy, có sử dụng chế phẩm sinh học phun xung quanh nhà máy để hạn chế mùi hôi, kết quả đo đạc không khí xung quanh nhà máy tại 02 vị trí (khu vực phía sau nhà máy cách 100 m trên đường Đồng Cỏ Đỏ và khu vực trước cổng nhà máy phía trước nhà máy cách 100 m trên đường Trần Văn Trà) cho thấy tại thời điểm đo theo hướng gió chủ đạo so sánh QCVN 06:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất hại trong không khí xung quanh có 03/3 thông số đều nằm trong giới hạn cho phép. 

Để yêu cầu Công ty khắc phục tình trạng gây mùi hôi theo thư phản ánh, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ kiểm tra tình hình thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường đối với nhà máy tiếp tục đo đạc các thông số gây mùi hôi, đánh giá, xác định nguyên nhân và yêu cầu Công ty phải thực hiện một số biện pháp khắc phục mùi hôi phát sinh từ hoạt động sản xuất của nhà máy để hạn chế gây tác động đến người dân. 

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Về việc ô nhiễm mùi hôi thối của cao su Liên Anh tại xã Bình Minh
 Nội dung câu hỏi:

Như tiêu đề thì tại xã Bình Minh đang bị ô nhiễm mùi hôi thối của cao su Liên Anh, tôi sống ở đây cũng rất lâu rồi, cứ những ngày mưa là mùi hôi thối bốc lên không chịu nổi, nhiều khi muốn mở cửa nhà cho thoáng mát cũng không mở được vì mở ra thì càng nồng nặc, theo tôi biết cũng có kiến nghị ra Xã nhưng cũng đâu vào đấy, mọi người hay nói chơi là tới làm việc thì CTY bao thư xong về. Vấn đề tồn tại nay cũng hơn 15 năm, khu dân cư mà lúc nào cũng chịu mùi hôi thối như vầy thì rất khó chịu. Nguồn nước thì sử dụng bình thường không có vấn đề gì, chỉ có mùi hôi thối là lúc nào cũng bị. Mong các cơ quan chức năng có biện pháp cho CTY Liên Anh để khu dân cư có nguồn không khí trong lành hơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Như tiêu đề thì tại xã Bình Minh đang bị ô nhiễm mùi hôi thối của cao su Liên Anh, tôi sống ở đây cũng rất lâu rồi, cứ những ngày mưa là mùi hôi thối bốc lên không chịu nổi, nhiều khi muốn mở cửa nhà cho thoáng mát cũng không mở được vì mở ra thì càng nồng nặc, theo tôi biết cũng có kiến nghị ra Xã nhưng cũng đâu vào đấy, mọi người hay nói chơi là tới làm việc thì CTY bao thư xong về. Vấn đề tồn tại nay cũng hơn 15 năm, khu dân cư mà lúc nào cũng chịu mùi hôi thối như vầy thì rất khó chịu. Nguồn nước thì sử dụng bình thường không có vấn đề gì, chỉ có mùi hôi thối là lúc nào cũng bị. Mong các cơ quan chức năng có biện pháp cho CTY Liên Anh để khu dân cư có nguồn không khí trong lành hơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: