(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Chuyển mục đích sử dụng đất
Người hỏi : Nguyễn Thị Huỳnh Trâm     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 05/08/2016 - 21 Giờ 11 phút     Ngày chuyển: 08/08/2016 - 07 Giờ 09 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh

Hiện nay tôi đang sử dụng một miếng đất với quy mô diện tích khoảng 2,0 ha. Mục đích sử dụng trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đất trồng cây lâu năm. Nay tôi có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang sử dụng đất nông nghiệp khác để sử dụng xây dựng trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm. Nhưng khi liên hệ với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bến Cầu để thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất thì cán bộ phòng tài nguyên và môi trường trả lời là không thuộc thẩm quyền giải quyết, bởi vì phòng Tài nguyên và Môi trường chỉ tiếp nhận tham mưu giải quyết những trường hợp theo quy định tại Khoản 1, Điều 57, Luật Đất đai mà thôi. Sau đó tôi tiếp tục liên hệ với Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh - Chi nhánh Bến Cầu để được đăng ký biến động nhưng cán bộ nơi đây trả lời là Không thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng đăng ký. Như vậy, trên địa bàn huyện Bến Cầu chỉ có hai cơ quan thực hiện thủ tục hành chính về đất đai là Phòng tài nguyên Môi trường; Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Châu Thành. Nhưng cả hai đơn vị này đều trả lời là không thuộc thẩm quyền giải quyết. Vậy trường hợp của tôi thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan nào? Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường có hướng dẫn cụ thể.

Trân trọng!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 16/08/2016 - 07 Giờ 09 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Tài nguyên và Môi trường xin được trả lời câu hỏi như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 52 Luật đất đai năm 2013 quy định về căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

Căn cứ khoản 1 Điều 57 Luật đất đai năm 2013; khoản 2, 3 Điều 11 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ thì trường hợp chuyển mục đích của bà Nguyễn Thị Huỳnh Trâm (chuyển mục đích sử dụng trồng cây lâu năm sang đất nông nghiệp khác để xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm) không thuộc trường hợp chuyển mục đích sử dụng phải xin phép và không thuộc trường hợp đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất.

Tuy nhiên tại khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai 2013 quy định về đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

4. Đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà có thay đổi sau đây:

...đ) Chuyển mục đích sử dụng đất;”

Do vậy đề nghị bà Nguyễn Thị Huỳnh Trâm liên hệ Văn phòng Đăng ký đất đai - Chi nhánh Bến Cầu để được hướng dẫn thủ tục đăng ký biến động theo đúng quy định. Việc đăng ký biến động phải đảm bảo phù hợp với Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện Bến Cầu đã được UBND Tỉnh phê duyệt theo quy định tại Điều 52 Luật đất đai năm 2013.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Chuyển mục đích sử dụng đất
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh

Hiện nay tôi đang sử dụng một miếng đất với quy mô diện tích khoảng 2,0 ha. Mục đích sử dụng trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đất trồng cây lâu năm. Nay tôi có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang sử dụng đất nông nghiệp khác để sử dụng xây dựng trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm. Nhưng khi liên hệ với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bến Cầu để thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất thì cán bộ phòng tài nguyên và môi trường trả lời là không thuộc thẩm quyền giải quyết, bởi vì phòng Tài nguyên và Môi trường chỉ tiếp nhận tham mưu giải quyết những trường hợp theo quy định tại Khoản 1, Điều 57, Luật Đất đai mà thôi. Sau đó tôi tiếp tục liên hệ với Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh - Chi nhánh Bến Cầu để được đăng ký biến động nhưng cán bộ nơi đây trả lời là Không thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng đăng ký. Như vậy, trên địa bàn huyện Bến Cầu chỉ có hai cơ quan thực hiện thủ tục hành chính về đất đai là Phòng tài nguyên Môi trường; Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Châu Thành. Nhưng cả hai đơn vị này đều trả lời là không thuộc thẩm quyền giải quyết. Vậy trường hợp của tôi thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan nào? Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường có hướng dẫn cụ thể.

Trân trọng!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh

Hiện nay tôi đang sử dụng một miếng đất với quy mô diện tích khoảng 2,0 ha. Mục đích sử dụng trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đất trồng cây lâu năm. Nay tôi có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang sử dụng đất nông nghiệp khác để sử dụng xây dựng trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm. Nhưng khi liên hệ với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bến Cầu để thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất thì cán bộ phòng tài nguyên và môi trường trả lời là không thuộc thẩm quyền giải quyết, bởi vì phòng Tài nguyên và Môi trường chỉ tiếp nhận tham mưu giải quyết những trường hợp theo quy định tại Khoản 1, Điều 57, Luật Đất đai mà thôi. Sau đó tôi tiếp tục liên hệ với Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh - Chi nhánh Bến Cầu để được đăng ký biến động nhưng cán bộ nơi đây trả lời là Không thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng đăng ký. Như vậy, trên địa bàn huyện Bến Cầu chỉ có hai cơ quan thực hiện thủ tục hành chính về đất đai là Phòng tài nguyên Môi trường; Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Châu Thành. Nhưng cả hai đơn vị này đều trả lời là không thuộc thẩm quyền giải quyết. Vậy trường hợp của tôi thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan nào? Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường có hướng dẫn cụ thể.

Trân trọng!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: