(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Kế hoạch mở đường Trường Chinh nối dài
Người hỏi : Nguyễn Hoàng Nam     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Phường 3, Tp. Tây Ninh
Ngày hỏi: 04/08/2016 - 19 Giờ 40 phút     Ngày chuyển: 05/08/2016 - 21 Giờ 00 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi có một mảnh đất ở lộ 20 mét đường Trường Chinh nối dài.  Vừa rồi Công An thành phố có xây một bức tường rào chắn ngang nên không có lối đi. Vậy xin được hỏi khi nào thì thành phố sẽ phóng đường Trường Chinh nối dài để tôi có kế hoạch xây nhà. Xin cảm ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 06/09/2016 - 14 Giờ 09 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND Thành phố ghi nhận và trả lời đến bạn như sau:

Thời gian thi công đường Trường Chinh nối dài hiện chưa xác định cụ thể, do dự án đang trong giai đoạn trình phê duyệt giá đền bù lên Sở Tài nguyên Môi trường Tây Ninh. Khi giá đền bù được phê duyệt và tổ chức chi trả đền bù cho người dân sẽ tiến hành triển khai thi công.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Kế hoạch mở đường Trường Chinh nối dài
 Nội dung câu hỏi:

Tôi có một mảnh đất ở lộ 20 mét đường Trường Chinh nối dài.  Vừa rồi Công An thành phố có xây một bức tường rào chắn ngang nên không có lối đi. Vậy xin được hỏi khi nào thì thành phố sẽ phóng đường Trường Chinh nối dài để tôi có kế hoạch xây nhà. Xin cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi có một mảnh đất ở lộ 20 mét đường Trường Chinh nối dài.  Vừa rồi Công An thành phố có xây một bức tường rào chắn ngang nên không có lối đi. Vậy xin được hỏi khi nào thì thành phố sẽ phóng đường Trường Chinh nối dài để tôi có kế hoạch xây nhà. Xin cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: