(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: phản ánh khám chữa bệnh
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: phường 3
Ngày hỏi: 03/08/2016 - 16 Giờ 36 phút     Ngày chuyển: 03/08/2016 - 19 Giờ 15 phút

Nội dung câu hỏi:

bác sĩ khám bệnh có được bán thuốc trực tiếp không? cơ sở kham chữa bệnh của bác sĩ Thanh đường Hoàng Lê Kha khám bệnh cho trẻ e bán thuốc trực tiếp không nhãn mác rất nguy hiểm sao không thấy ai kiểm tra, có bao che hay không?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Y tế     
Thời gian trả lời: 12/08/2016 - 15 Giờ 20 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trước hết, Sở Y tế cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi, Sở Y tế xin trả lời như sau:

   Căn cứ theo quy định tại Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 về hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và Thông tư 41/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 về sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 41/2011/TT-BYT, theo đó, phạm vi hoạt động chuyên môn của người hành nghề được phép khám bệnh và thực hiện các kỹ thuật chuyên môn trong phạm vi cho phép đồng thời có hộp thuốc chống choáng và đủ thuốc cấp cứu phù hợp chuyên khoa. Như vậy bác sĩ không được phép bán thuốc thông thường.

   Về cơ sở khám bệnh của bác sĩ Thanh trên đường Hoàng Lê Kha:

- Trước hết, Sở Y tế chân thành cảm ơn sự phản ánh của người dân về các hoạt động trong lĩnh vực y tế đặc biệt là công tác khám chữa bệnh của các cơ sở y tế tư nhân trong đó có cơ sở khám chữa bệnh của bác sĩ Thanh tại đường Hoàng Lê Kha.

- Sở Y tế khẳng định lại là không có sự bao che đối với cơ sở khám chữa bệnh của bác sĩ Thanh tại đường Hoàng Lê Kha. Tuy nhiên, trong thời gian qua, do lực lượng thanh tra mỏng không thể kiểm tra tất cả các cơ sở khám chữa bệnh trong toàn tỉnh. Tới đây qua sự phản ánh của người dân, Sở Y tế sẽ thành lập đoàn và tiến hành kiểm tra cơ sở trên và phản ánh lại kết quả cho người dân được biết.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: phản ánh khám chữa bệnh
 Nội dung câu hỏi:

bác sĩ khám bệnh có được bán thuốc trực tiếp không? cơ sở kham chữa bệnh của bác sĩ Thanh đường Hoàng Lê Kha khám bệnh cho trẻ e bán thuốc trực tiếp không nhãn mác rất nguy hiểm sao không thấy ai kiểm tra, có bao che hay không?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

bác sĩ khám bệnh có được bán thuốc trực tiếp không? cơ sở kham chữa bệnh của bác sĩ Thanh đường Hoàng Lê Kha khám bệnh cho trẻ e bán thuốc trực tiếp không nhãn mác rất nguy hiểm sao không thấy ai kiểm tra, có bao che hay không?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: