(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: thi viên chức ngành giáo dục
Người hỏi : CÁ NHÂN     Số điện thoại: 0945755802     Email: ngochanthanh0393@gmail.com     Địa chỉ: TÂN CHÂU
Ngày hỏi: 04/08/2016 - 15 Giờ 25 phút     Ngày chuyển: 05/08/2016 - 20 Giờ 59 phút

Nội dung câu hỏi:

cho e hỏi khi nào có chỉ tiêu tuyển viên chức giáo dục năm 2016 2017. thi bao nhiêu điểm thì đậu


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 08/08/2016 - 06 Giờ 37 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Về câu hỏi của bạn thì khi nào có chủ trương về việc tuyển dụng viên chức năm học 2016 - 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh sẽ thông báo trên website của Sở tại địa chỉ: www.tayninh.edu.vn


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: thi viên chức ngành giáo dục
 Nội dung câu hỏi:

cho e hỏi khi nào có chỉ tiêu tuyển viên chức giáo dục năm 2016 2017. thi bao nhiêu điểm thì đậu

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

cho e hỏi khi nào có chỉ tiêu tuyển viên chức giáo dục năm 2016 2017. thi bao nhiêu điểm thì đậu

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: