(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Bảo hiểm y tế
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 18/07/2016 - 07 Giờ 20 phút     Ngày chuyển: 19/07/2016 - 08 Giờ 30 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Bảo hiểm y tế Tây Nin.

Hiện nay mẹ tôi 60 tuổi tôi muốn mua bảo hiểm y tế cho mẹ tôi thôi, nhà tôi 6 người trong hộ khẩu nhưng chỉ có tôi và chị của tôi là đã mua bảo hiểm giờ tôi muốn mua thêm cho mẹ tôi nữa có được không?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm Xã hội Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 29/07/2016 - 08 Giờ 33 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

          Căn cứ Công văn số 777/BHXH-BT ngày 12/03/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn một số nội dung trong công tác thu BHYT theo hộ gia đình tại Điểm a Mục 1 quy định: “Đối với hộ gia đình tham gia BHYT quy định tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC đã có người tham gia BHYT tự đóng 100% mức đóng, nếu sau ngày 01/01/2015 tiếp tục tham gia BHYT thì thực hiện cho cá nhân người đó hoặc theo hộ gia đình; những người còn lại trong hộ gia đình chưa tham gia BHYT, khi tham gia BHYT thì bắt buộc thực hiện theo hộ gia đình. Từ 01/01/2016 trở đi, toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú phải thực hiện BHYT theo hộ gia đình”.

          Như vậy, căn cứ Công văn số 777/BHXH-BT ngày 12/03/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì trường hợp của bạn hiện nay trong sổ hộ khẩu có 06 người trong đó có 02 người đã tham gia BHYT còn lại 04 người chưa tham gia, nếu bạn muốn tham gia BHYT cho 01 người trong số 04 người còn lại thì phải mua hết cả cho 03 người kia trong sổ hộ khẩu theo quy định.

          Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh trả lời cho bạn được rõ.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Bảo hiểm y tế
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Bảo hiểm y tế Tây Nin.

Hiện nay mẹ tôi 60 tuổi tôi muốn mua bảo hiểm y tế cho mẹ tôi thôi, nhà tôi 6 người trong hộ khẩu nhưng chỉ có tôi và chị của tôi là đã mua bảo hiểm giờ tôi muốn mua thêm cho mẹ tôi nữa có được không?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Bảo hiểm y tế Tây Nin.

Hiện nay mẹ tôi 60 tuổi tôi muốn mua bảo hiểm y tế cho mẹ tôi thôi, nhà tôi 6 người trong hộ khẩu nhưng chỉ có tôi và chị của tôi là đã mua bảo hiểm giờ tôi muốn mua thêm cho mẹ tôi nữa có được không?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: